site logo

Höstmöte 2019

Välkommen till höstmöte 6/11 kl 19:00 i kommunhuset, Strängnäs.

poster
Jacob Högfeldt, kommunalråd

Välkommen till föreningens höstmöte där vi ställer frågor till kommunalrådet Jacob Högfeldt om aktuella villaägarfrågor.

Tid: onsdag 6/11, kl 18:00 till 21:00 (senast)
Plats: Gyllenhjelmssalen, kommunhuset, Strängnäs

Program

 • Vi frågar ut kommunalrådet Jacob Högfeldt om aktuella frågor för villaägare

Exempelfrågor till kommunalrådet:

 • Kommunen avser bygga ett omfattande boende på Tosterösidan. Många av våra medlemmar är bekymrade över vad som kan hända med Tosteröbron.
  • Hur länge kommer bron att hålla och hur avser man lösa trafikfrågan på Storgatan, Strandvägen och nedanför Biskopsgården idag med nuvarande och framtida trafikintensitet.
  • Vad görs för att underhålla bron och säkerställa att den inte kollapsar?
 • Kommunen avser bilda en ny koncern där nyttigheter som el, elnät, vatten, fjärrvärme, avlopp och fastighetsuthyrning (gamla SEVAB). Koncernen riskerar att få en mer fri ställning med mindre inflytande från politiskt håll.
  • Hur säkerställer man att den nya koncernen inte trissar upp priserna på nyttigheterna som levereras till kommuninvånarna?
  • Ett syfte är att kunna utjämna medel mellan olika nyttigheter. Kommer detta att påverka t ex vattenförsörjningen som enl lag skall vara självfinansierande?
  • Skall en nyttighet betalas av andra nyttigheter, t ex elnät av dem som har Vattenfall som leverantör?
  • Vilka vinstkrav kommer kommunen att ställa på koncernen i ägardirektiven?
  • Vilka förbättringar kommer detta att ge kommuninvånarna?
 • Larslunda sportanläggning
  • Vilka planer finns med den tilltänkta sportanläggningen. Kommer t ex ishockeyhallarna att finnas kvar i Strängnäs, Mariefred och Åker?
  • Hur skall anläggningen finansieras?
 • Vilka planer finns i skolfrågan.
  • Kommer Thomasgymnasiet att flyttas från fd P10 området och vart i så fall?
  • Vid en flytt, hur skall denna finansieras?
  • Vad kostar arrendet idag?
  • Vilka fördelar finns med en flytt?
 • Utbyggnadsplaner av bostäder i Strängnäs kommun och hur skapar man en bra boendemiljö?

Vi bjuder på enklare förtäring. Anmäl dig senast 5:e november till info@villastrangnas.se.

Styrelsen