site logo

Måla ditt hus

Den bästa tiden för att måla huset är under sommarperioden maj till augusti. Förutom att du vill ha en färg som du tycker om, finns det några andra saker som är bra att tänka på när du väljer kulör och färgtyp till ditt hus.

poster

Tips när du ska välja kulör på huset

  • Titta runt i grannskapet, både naturen och andra hus, och försök få en egen helhetsbild av vad som passar in. Välj kulör efter husets stil och arkitektur. Rådgör gärna med arkitekt eller byggnadsantikvarie.

  • Fundera över hur mycket du vill att huset ska sticka ut/smälta in i omgivningarna. Bygglov krävs normalt inte för att byta fasadfärg – men vill du vara säker, kontakta kommunen.

  • Visa de närmaste grannarna vad du tänkt göra så att färgvalet inte retar upp någon i onödan.

  • Köp färg hos en professionell färghandlare och ta hjälp av dennes kunnande om kulörer. Lyssna på råden du får i färgaffären vid val av kulör. Ofta blir nyanser som ser lite smutsiga ut på kulörprovet bäst i praktiken.

  • Provmåla på riktigt! Provmåla minst en kvadratmeter innan du köper all färg och sätter igång med att måla hela huset!

Så identifierar du färgtypen

Det bästa är att fortsätta med den färgtyp fasaden redan är målad med. Gör så här för att identifiera den befintliga färgtypen:

  1. Gör rent en liten yta med målartvätt så att originalkulören framträder tydligt.

  2. Ha rödsprit eller thinner på en trasa och gnid sedan ordentligt på den rena ytan. Om färgen löser upp sig och färgar av sig ordentligt (blir kladdig) är det en akrylatfärg. Om inget händer är det en oljefärg.

Du kan också ta med en färgflaga till en färgaffär och be personalen om hjälp.

Färgtyper för trähus

Akrylatfärg

Kallas även latexfärg eller plastfärg. Den utvecklades på 1960-talet och är idag den mest sålda färgtypen. Akrylatfärg är en täckande elastisk färg vilket gör att den kan följa förändringarna i träet utan att spricka. Den håller kulör och glans länge och kritar inte. Späds med vatten.

Alkydakrylathybridfärg

Hybrider mellan akrylat- och alkydolje-färg. Här pågår mycket av produktutvecklingen idag, man försöker kombinera fördelar från akrylat- och alkydfärger i en enda produkt. Späds med vatten.

Oljefärger

Idag finns oljefärger som ska spädas med lacknafta och de som är lösliga med vatten.

Alkydoljefärg är en vidareutveckling av linoljefärgen. Som täckfärg är alkydoljefärgen hårdare och därför lite mer benägen att spricka när träet rör sig än akrylatfärg. Tränger in bra i träet och fäster bra. Tål fysiskt slitage bra, men kritar och tappar kulören snabbare än akrylatfärg.

Linoljefärg tränger in i träet mycket bra. Ytan på linoljefärg mattas och börjar krita efter ett par år. Den här förändringen av färgen ger fasaden en särskild karaktär genom att den förändras lite med tiden, något som vissa uppskattar. Sprickbildning sker med småsprickor. Men om du istället vill underhålla gör du detta genom att tvätta bort kritningen och penslar sedan på kokt linolja blandat med terpentin (4+1).

Täcklasyr är en tunnare typ av alkydolje-färg. Den är fortfarande täckande, men träets struktur framträder genom färgen. Håller sämre än vanlig alkydoljefärg.

Lasyrfärg är en typ av alkydoljefärg som innehåller mindre pigment vilket ger den ett lätt genomskinligt utseende där träets yta och struktur tydligt syns igenom. Lasyr används idag mest på fritidshus. Vid ommålning behöver ytan bara tvättas av och borstas så att allt som är löst försvinner innan ommålning sker.

Slamfärg

Falu rödfärg är den mest kända slamfärgen, men det finns en rad andra kulörer än rött – som svart, gult och grönt. Slamfärg ger fasaden en helmatt yta och träet ett UV-skydd som hindrar solen att bryta ner ytan. Pigmentet är det som skyddar fasaden. Vitriolen ger ett visst mögelskydd. Slamfärg fäster bara på ohyvlat trä.

Observera att om du ska måla ett nytt hus med slamfärg ska du se till att träet är obehandlat eller kontrollera att grundfärgen kan övermålas med slamfärg (som till exempel RÖA 170/171).

Järnvitriol

...är inte en färg utan en kemisk behandling av träet med järnsulfat som gör att träet grånar snabbare. Det slutliga utseendet nås efter 6 mån till 2 år. Järnvitriol skyddar egentligen inte träet i fasaden, men ger ett begränsat mögelskydd. Därför är det viktigt med virke av bra kvalitet.