site logo

Ordföranden har ordet 2016-08-30

Senaste nytt om SEVAB och Villaägarnas Dag 3/9.

poster
Lennart Olsson, ordförande

Hej medlem!

Nu är vi igång efter sommarens uppehåll på allvar. SEVAB håller vi ögonen på som vanligt. Passa dessutom på att utnyttja 20% rabatt under Villaägarnas Dag 3/9 på Beijer Byggmaterial i Strängnäs.

SEVAB skyldigt att visa hur de räknar

Mark- och Miljödomstolen har äntligen och håller med oss om att SEVAB är skyldigt att visa hur de beräknar vattentaxan.

Måste du betala för konsol?

SEVAB har börjat installera fjärravläsning av vattenmätare. Fastighetsägaren ska se till att det finns en särskild konsol där fjärravläsaren kan installeras. I praktiken måste fastighetsägaren anlita hantverkare för ca 3500 kr före SEVABs besök. Många medlemmar frågar om SEVAB verkligen får göra så?

Jurister på Villaägarnas Riksförbund har kontrollerat saken. Ja, tyvärr är fastighetsägaren skyldig att bekosta konsolen enligt punkt 6 av Strängnäs Kommunfullmäktige 2008-10-20 fastställda Allmänna Bestämmelser VA: "Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt."

20% rabatt under Villaägarnas Dag 3/9

Lördagen den 3/9 firar vi Villaägarnas Dag på Beijer Byggmaterial i Strängnäs. Unikt för dagen bjuder Beijer medlem i Villaägarna på 20% rabatt på allt i butiken (utom kampanjvaror). Kl 11:00 till 14:00 finns medlemmar ur styrelsen på plats för att diskutera aktuella frågor.

Villahälsningar,

Lennart Olsson, ordförande
Villaägarna i Strängnäsbygden