site logo

Ordföranden har ordet 2017-01-18

Vi behöver funktionärer till styrelse och aktiviteter!

poster

Hej medlem!

Du som vill vara med och hjälpa till är alltid välkommen att kontakta valberedningen. Brinner du för en fråga relevant för många villaägare? Kanske ditt företag vill marknadsföra sig till våra ca 1800 medlemshushåll med medlemsrabatt, eller ordna en kurs för villaägare inom ert område? Hör av dig!

Året som gått (2016)

Mark- och Miljödomstolen har äntligen avkunnat dom i ärendena mot SEVAB och Strängnäs kommun. I korthet håller domstolen med om att SEVAB måste bli bättre på att visa hur de beräknar taxor för att kommunens invånare ska kunna kontrollera att taxorna är rimliga. Läs mer i bloggartikeln domstolsärende mot SEVAB. Vårt enkla krav är att SEVAB och kommunen ska följa lagen. Vi får medhåll av Hyresgästföreningen i Strängnäs.

I övrigt har vi hållit vår- och höstmöten för medlemmarna med externa föredragshållare, deltagit på Mälardagen 20/8 i Strängnäs och ordnat Villaägarnas Dag 3/9 på Beijer Byggmaterial i Strängnäs. Våra två släpkärror har funnits till utlåning i Strängnäs och Åkers Styckebruk.

Årsmöte 2017 den 16:e mars

Boka in årsmöte torsdag 16/3 kl 18:00 i Gyllenhjelmssalen! Vi har AKUT brist på folk som ställer upp i styrelse och att ordna aktiviteter. I skrivande stund har vi inte tillräckligt med folk för att få ihop en styrelse, vilket betyder att föreningen kan tvingas upphöra. Är du nyfiken på att hjälpa till? Ställ frågor till Kenneth Ingemarsson i valberedningen.

Vi ses på årsmötet,

Lennart Olsson, ordförande
Villaägarna i Strängnäsbygden