site logo

Vill Strängnäs stoppa förlusterna avseende fjärrvärme?

Villaägarna i Strängnäsbygden anser att Strängnäs kommun offentligt bör diskutera förlusterna inom SEVAB fjärrvärme.

poster
Villaägarna i Strängnäsbygden bevakar bland annat att SEVAB och Strängnäs kommun tar ut rimliga taxor och avgifter.

SEVAB är ett kommunalt bolag som bland annat tillhandahåller vatten, avlopp, fjärrvärme, renhållning samt elnät till kommunens invånare. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunala bolag som SEVAB.

Enligt SEVABs Årsrapport fjärrvärme har verksamheten under tiden 2011 till 2014 gått med förlust (17, 9, 50 respektive 39 miljoner kronor). Även årsrapport 2015 förmodas visa förlust.

Med anledning av förlusterna år efter år önskar Villaägarna svar på:

  • Vilka verksamheter i SEVAB täcker förlusterna i fjärrvärmeverksamheten? Enligt uppgift täcks förlusterna inom fjärrvärmen av elnätsavgifter. Är det rättvist att elnätskunder (inkl villaägare, hyresgäster och bostadsrätter som inte har fjärrvärme) ska täcka förlusterna för fjärrvärmen?

  • Vad gör SEVAB för att minska förlusterna avseende fjärrvärme? Idag finns bra alternativ som värmepumpar, solvärme, mm. Är det troligt att fler abonnenter vill ansluta sig till fjärrvärmenätet? Idag körs hushållssopor till bl a Västerås, där SEVAB får betala 450 kr per ton avfall. Går det att minska kostnaderna och även spara miljön genom att börja bränna sopor i SEVABs fjärrvärmeverk?

  • Är det möjligt att höja fjärrvärmeavgifterna för befintliga kunder för att täcka förlusterna? När kommer då dessa kunder att vilja fly från fjärrvärmen? Avser kommunen tvångsansluta fastigheter i nya exploateringsområden som Näsbyholm till fjärrvärme?

  • Anser sig kommunstyrelsen ha uppfyllt sin uppgift enligt Kommunallagen att ha uppsikt över SEVAB, utan att ha vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med förlusterna i SEVABs fjärrvärmeverksamhet? Är det dags för kommunstyrelsen att se över såväl SEVABs styrelse som företagsledning? Tillåts kanske förlusterna avseende fjärrvärme för att fjärrvärme anses som en god miljöstrategi?

Villaägarna i Strängnäsbygden har ca 1900 medlemshushåll i Strängnäs kommun. Förlusterna inom SEVAB fjärrvärme (och hur förlusterna täcks) påverkar dock de flesta kommuninvånares boendekostnader.

Lennart Olsson, ordförande
Villaägarna i Strängnäsbygden