site logo

Kurser för medlemmar

Föreningen anordnar kurser för villaägare i samverkan med lokala företag och Studieförbundet Vuxenskolan.