site logo

Släpkärror för medlemmar

Vi har två släpkärror att låna och hyra ut, en i Strängnäs och en i Åkers Styckebruk.

Släpkärra

Villkor för utlåning och uthyrning

Vi vädjar till er att vara aktsamma om våra släpvagnar. Det är inte meningen att medlemmar som inte använder våra släpvagnar ska vara med och subventionera dem.

Föreningen har släpvagnarna trafikförsäkrade. Men den som gör skada får stå för skadan, dvs skada går på den vållandes försäkring. Självriskens storlek beror på den vållandes försäkring.

Prislista vid uthyrning

OBS! Uthyrning max 24 timmar. Släpvagnarna är avsedda för korta ärenden i närområdet, t ex att köra skräp till återvinningscentral.

3 timmar 0 kr
6 timmar 100 kr
12 timmar 150 kr
24 timmar 200 kr

Släpkärran i Strängnäs

Ulvhällskiosken
Mariefredsvägen 36
Telefon: 0152 - 102 67
Öppet: vard 08:00-18:00, lö/sö 10:00-16:30

Släpkärran i Åkers Styckebruk

Åkers Bilservice AB
Bruksvägen 1
Telefon: 0159 - 301 41
Öppet: må-to 07:00-16:00, fr 07:00-13:00