Villaägarna i Strängnäsbygden

Loading...
 • 2024-05-29 Tema -- Diskutera aktuella frågor med Jacob Högfeldt

  Lennart Olsson
  Måndag 2024-05-27 (2024-05-30)
  av Lennart Olsson
  Tid: Onsdag 29/5, kl 18:30 till 20:30
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Anteckningar efter temakvällen

  Jacob måste vabba och kunde inte komma. Jag såg inte Jacobs mail förrän kl 18:20 och försökte ringa för att sätta upp en snabb Teams-medverkan, men fick inget svar.

  Det kom över 20 besökare. Några blev klart missnöjda över att Jacob inte var där och lämnade vid bensträckaren i halvtid.

  Nåväl, “Shit happens”, vi fick improvisera… Jag antecknade frågor och synpunkter som besökarna ville ha förmedlade till Jacob. Nedan har jag försökt renskriva och formulera dem.

  Kriminalitet

  • Hur följer kommunen upp sina medborgarlöften?

   • Vi har inte hittat någon redovisning av budget och hur mätbara mål har uppfyllts?
   • Besökare påpekade att det finns mycket forskning om hur man möter ungdom på ett förebyggande sätt i tidig ålder. Känslan var att denna forskning inte tillämpas av kommunen, åtminstone inte i praktiken. (Dvs den kan eventuellt finnas på kommunens PowerPoint-slides, men inte tillämpas i verksamheten?)
   • Sätt in resurser för att förebygga ungdomskriminalitet redan i förskolan! (Billigare då, än senare.)
   • Skolpersonal ser mycket som borde hanteras, men saknar resurser. Man “tappar” barn på vägen.
   • Uppmuntra kommunens invånare att lära känna och tala mer med varandra IRL. Det stärker känslan för att våga visa civilkurage.
   • Det är viktigt att kommunen uppmuntrar invånare (inkl kommunens tjänstepersoner) att visa civilkurage, dvs att inte låta mygel och brott sopas under mattan.
   • Förslag: Öka ungdomsgårdarnas öppettider! Det borde vara god utdelning på satsade pengar?
  • Hur säkerställer kommunen att dess organisation inte blir infiltrerad av kriminella gäng?

  • Grannsamverkan finns på flera platser i kommunen, men man saknar kommunen i en sammanhållande roll.

   • Det drogs historier om att kommunen var aktiv för decennier sedan, men därefter prioriterat bort samverkan?
   • Namnet Sanna Granbäck nämndes som en tidigare klippa i sammanhanget.
   • Det är viktigt att det finns en rimlig chans att polisen kommer kort efter larm. Det drogs historier om att allt var över sedan länge när väl polisen anlände.
  • Borde inte försäkringsbolagen uppmuntra/kräva mer aktivt agerande från kommun och polis för att bolagen ska våga hålla sina försäkringspremier hyfsat låga? (Något som kan mätas i siffror, och påverka premierna.)

  • Konkret förslag: Gallra skogen kring Utsiktsvägen för att buset inte ska kunna gömma sig för knarklangning etc.

   • Generellt trygghetsskapande åtgärd: Se till att buset inte kan gömma sig i buskage inom tätbebyggt område.
  • Någon efterlyste något slags larmfunktion (app, SMS eller liknande?) som skulle larma folk i närheten om signifikanta händelser inträffar. Grannsamverkan har app(ar) åt det hållet, SVT och P4 VMA finns också, liksom krisinformation.se; men man ville ha mer/enklare/bättre. Exempel: Det är natt och man känner röklukt och ser brandrök några hundra meter bort. Då finns ett behov av snabb information för att känna sig trygg.

  Allmänna synpunkter

  • Strängnäs sägs vara en “Dynamisk idyll”. Vad är det dynamiska i idyllen?

  • Kommunen bygger för fort! Samhället runt om hinner inte med. Exempel: Orimliga bilköer i Läggesta under rusningstid.

  • Mindre pengar till onödiga kommunbyggnader och onödiga tjänstemän. Håll kommunen slimmad!

   • Skattebetalarnas förening har en “slöseriombudsman”. Någon ville att Strängnäs kommun skulle granskas.
   • Besökarna uppmanar kommunen att benchmarka sig mot andra kommuner för att få idéer till förbättringar.
  • Elnätsavgifterna i Sverige är orimliga, det går att bevisa i siffror, medan Energimyndigheten i Eskilstuna endast tillgodoser energibolagens önskemål. Strängnäs kommun har via SEVAB en möjlighet (skyldighet?) att konkret påverka elnätsavgifterna i delar av kommunen till en rimlig nivå. Gör det!

  • Beröm: Badplatsen i Stallarholmen är en välskött pärla.

   • Men besökare var oroliga för att den planerade strandpromenaden i Stallarholmen ger en sämre upplevelse än att titta på dagens båtar.
  • Beröm: Renhållningen av publika sopkorgar fungerar mycket bättre än på andra håll i Sverige.

  • Beröm: Resecentrum blev riktigt bra.

   • Särskilt efter att den ursprungliga planen kunde förbättras tack vare bl a Villaägarna, så att flera villor kunde stå kvar nära resecentrum.
  • Beröm: Lekparken vid Visholmen uppskattas av (barn)barn.

  • Beröm: Multeum är jättebra, med trevlig personal.

  • Beröm: De gula tänkarbänkarna är ett trevligt initiativ.

  • Beröm: Hela Västerviken är bra, med trevliga restauranger.

  • Beröm: Strandpromenaden längs Mälaren vid Sundby Park är bra. (Uppskattas särskilt av hundägare.)

  • En medlem undrade hur kommunen ser på Villaägarna: Som ett hjälpande stöd, eller en stjälpande motståndare?

  Tema: Diskutera aktuella frågor med Jacob Högfeldt

  I samband med temakvällen om gängkriminalitet i Strängnäs kommun 14/2 frågade mötesdeltagarna: – “Var är politikerna?”

  Nu har vi lyckats få kommunalrådet Jacob Högfeldt att besöka oss, främst för att diskutera frågor om gängkriminalitet. MEN den här gången lyckades vi trots upprepade försök inte få någon alls representant från rättsväsendet att ställa upp! Så vi måste tänka om lite…

  Därför tar vi tillfället i akt att göra kvällen till ett informellt samtal mellan besökarna och kommunalrådet. Jacob kommer att “ha de stora öronen på”, dvs han kommer att lyssna på besökarnas synpunkter i första hand. Vi räknar inte med att det kommer särskilt många, så det finns en stor chans för dig som föredrar att diskutera i liten grupp.

  Frågor om trygghet och medborgarlöftet:

  • Vad krävs för att DU ska känna dig trygg i kommunen?
  • Har medborgarlöftet mellan kommun och polis någon praktisk betydelse?
  • Vad menas med “prioritera medborgarkontakt med områdespoliser”?
  • “Fotpatrullering” var då?
  • Vad och var avser myndigheterna kameraövervaka?
  • Vem kameraövervakar, myndighet själv eller som upphandlad tjänst?
  • Vad får medborgarlöftet kosta? Finns budget?
  • Hur definieras framgång respektive misslyckande? Finns mätbara mål? Vem mäter/avgör?

  Allmänna frågor att inspirera mötesdeltagarna:

  • Vad vill DU att Strängnäs kommun ska lägga sina begränsade pengar på?
  • Hur vill DU att kommunen ska prioritera? Vad är viktigast? Vad är minst viktigt?
  • Tycker DU att kommunen gör för mycket på något område?
  • Tycker DU att kommunen gör för lite på något område?
  • Saknar DU något i kommunen?
  • Har DU exempel på saker kommunen har gjort bra?
  • Har DU exempel på saker kommunen kunde ha gjort bättre?
  • Vad tycker DU om kommunens politiker (ris och ros)? Varför?
  • Vad tycker DU om kommunens tjänstemän/tjänstekvinnor (ris och ros)? Varför?
  • Hur kan DU som enskild person hjälpa kommunen att bli bättre?
  • Vad tycker DU att kommunen bör göra KONKRET? (Ingen fluffig vision alltså.)

  Alla är välkomna

  Villaägarna i Strängnäsbygden arrangerar mötet, men det är öppet för alla. Lokala Hyresgästföreningen kommer t ex att vara med på ett hörn. ALLA som vill bidra till en bättre kommun är välkomna.

  Välkommen!

   
 • 2024-04-17 Öppet styrelsemöte

  Lennart Olsson
  Onsdag 2024-04-17
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 17/4, kl 18:30
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  §1. Förbundet

  • Länsträff Sörmland 18/4 kl 18:30 på Teams.
   • Punkter att ta upp före träffen med förbundsledningen i Söderköping:
    1. Hur får länets föreningar kontakt med regionrådets 15 medlemmar som hanterar frågor om kollektivtrafik och infrastruktur i Sörmland?
    2. Vi får signaler om att förbundets rådgivning inte håller måttet, och ger bad-will. Hur förbättra?
    3. Det finns en känsla av att förbundet skaffar partners för förbundets bästa, inte för medlemmarnas. Exempel: Gensidige har dåligt rykte, eller är i alla fall inte det bästa försäkringsbolaget, men samarbetet ger förbundet inkomster. Om av förbundet rekommenderad partner gör ett dåligt jobb för en medlem, så förväntar sig medlemmen att förbundet hjälper medlemmen få rätt. Hur förbättra?
    4. Nyköping/Oxelösund: Hur få in direktmedlemmar som föreningsmedlemmar
    5. Nyköping/Oxelösund: Förbundets hantering av frågan “Hur få in direktmedlemmar som föreningsmedlemmar”
  • Region Östs vårträff i Söderköping 19-20/4.
   • Föreningen har två slots i programmet:
    1. Lennart berättar om föreningens verksamhet, exvis gängkrim-kvällen och årsmöte/NATO-kvällen.
    2. Lennart berättar om digitalt föreningsstöd i form av VillaSträngnäs.se och Villaägarna.org.

  §2. Kommunen

  • Inga aktuella kungörelser på anslagstavlan.
  • Jag påminde Jacob Högfeldt 10/4 om vår idé att kalla alla nyinflyttade till ett välkomstmöte, där kommunen, Hyresgästerna och Villaägarna berättar om Strängnäs från sina respektive horisonter.
  • Jacob Högfeldt är vidtalad att delta på temakvällar 15/5 Fjärrvärme och 29/5 Gängkriminalitet.

  §3. Företagen

  • VillaSträngnäs.se (under utveckling i testversion)

  §4. Föreningen

  • Kassörens rapport
   • Kassa x kr
   • Sparkonto 153 070 kr
  • Antal medlemmar enligt förbundets medlemsregister 17/4: 1142 st (1144 st 3/4)
  • Hantering efter årsmöte 2024
   • Konstituerande protokoll för banken m fl
   • Bokning av gäster till 15/5 Fjärrvärme
   • Bokning av gäster till 29/5 Gängkriminalitet
   • När temakväll om elpriser? Bjuda in från förbundskansliet?
   • När bjuda in styrelsen för Hyresgästerna för samtal om samverkan?
   • Hur fråga medlemmarna om det är dags att växla ut släpkärrorna mot samma eller bättre service till partner som t ex Beijer? Det skulle underlätta och sannolikt spara pengar för föreningen.
   • Verksamhetsplan 2024
    • Princip: Sju temakvällar per år (februari, mars, april, maj, september, oktober, november)
   
 • 2024-04-03 Öppet styrelsemöte

  Lennart Olsson
  Onsdag 2024-04-03
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 3/4, kl 18:30
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Agenda

  §1. Förbundet

  • Region Östs vårträff i Söderköping 19-20/4.
   • Vilka åker? (Lennart anmäld hittills)
   • Föreningen har två slots i programmet:
    1. Lennart berättar om föreningens verksamhet, exvis gängkrim-kvällen och NATO-kvällen.
    2. Lennart berättar om digitalt föreningsstöd i form av VillaSträngnäs.se och Villaägarna.org.
  • Länsträff Sörmland 18/4 kl 18:30 på Teams.
   • Ingen respons från övriga föreningar hittills. Lennart gör utskick till Teams-möte, så får vi se om någon annan förening ansluter…
   • Våra punkter att ta upp med övriga föreningar före träffen med förbundsledningen i Söderköping:
    1. Hur får länets föreningar kontakt med regionrådets 15 medlemmar som hanterar frågor om kollektivtrafik och infrastruktur i Sörmland?
    2. Vi får signaler om att förbundets rådgivning inte håller måttet, och ger bad-will. Hur förbättra?
    3. Det finns en känsla av att förbundet skaffar partners för förbundets bästa, inte för medlemmarnas. Exempel: Gensidige har dåligt rykte, eller är i alla fall inte det bästa försäkringsbolaget, men samarbetet ger förbundet inkomster. Om av förbundet rekommenderad partner gör ett dåligt jobb för en medlem, så förväntar sig medlemmen att förbundet hjälper medlemmen få rätt. Hur förbättra?

  §2. Kommunen

  • Nästa KF är 15/4. I dagsläget finns inte föredragningslistan på strangnas.se.

  Från kommunens anlagstavla:

  Vad gjorde kommunen av vår idé om att kalla alla nyinflyttade till ett välkomstmöte, där kommunen, Hyresgästerna och Villaägarna berättar om Strängnäs från sina respektive horisonter?

  §3. Företagen

  • Lennart utvecklar “Veckans företag” på VillaSträngnäs.se, dvs företag får möjlighet att komma med veckovisa specialerbjudanden. Efter samtal med företagare vore det mer uppskattat än ett standarderbjudande som ligger hela året.
   • Samtidigt blir det en uppmuntran till medlemmar att besöka VillaSträngnäs.se varje vecka.
  • Lennart utvecklar möjlighet för medlemmar att ge omdömen om företag i vår företagslista.
   • Kan användas när medlemmar frågar “Vilken hantverkare kan jag lita på för att utföra jobb X?”

  §4. Föreningen

  • Kassörens rapport
   • Kassa 45 846 kr
   • Sparkonto 153 070 kr
  • Antal medlemmar enligt förbundets medlemsregister 3/4: 1144 st
  • Att distribuera till gäster? För vass? Lathund “Tips för en lyckad presentation”
  • Förberedelse av årsmöte 2024
   • Antal anmälda hittills?
   • Puffa kort inbjudan via restaurangens Facebook-konto till restaurangens följare (Lennart)
   • Puffa kort inbjudan via SMS till medlemmar (Lennart)
   • Hyresgästerna kontaktade. De är intresserade av samverkan kring gängkriminalitet och annat, men skeptiska till krisberedskap. Hyresgästerna vill alltså inte delta denna gång.
   • Vem beställer smörgåstårta på Coop till kvällen? (Kenneth?)
   • För att inte belasta restaurangens diskare köper vi engångstallrikar. (Kenneth?)
    • Medtag “egen” (föreningens alltså) sopsäck.
   • Inköp av kaffebröd. Ta höjd även för icke-medlemmar. (Kenneth?)
   • Inköp av godis. Ta höjd även för icke-medlemmar. (Kenneth?)
   • Vem blir mötesordförande? Stefan? Kenneth?
   • “Valberedningens” förslag
    • Ordf Lennart Olsson (omval)
    • Kassör Kenneth Ingemarsson (omval)
    • Ledamot (kärransvarig) Sven-Ove Bergqvist (omval)
   • Frågor att ta upp under “Övrigt”:
    1. Fråga medlemmarna om det är dags att växla ut släpkärrorna mot samma eller bättre service till partner som t ex Beijer? Det skulle underlätta och sannolikt spara pengar för föreningen.
   • Verksamhetsplan 2024
    • Princip: Sju temakvällar per år (februari, mars, april, maj, september, oktober, november)
    • Medlem föreslår temakväll Fjärrvärme under våren. => Prel 8/5
    • Deltagare från “Gängkriminalitet i Strängnäs kommun” önskar “favorit i repris”, men denna gång med ordentlig medverkan av ansvariga politiker. => Prel 29/5

  Till temakvällen kring “Krisberedskap i NATO” 10/4 i samband med årsmötet kommer enligt uppgift kommunalrådet Jacob Högfeldt att närvara, tillsammans med Dan Emanuelsson från Säkerhetsenheten.

  • Vem tar rollen som moderator? (Kenneth?)
  • Restaurangen skulle fixa storbilds-TV i september 2023, men den finns ännu inte på plats, vilket gör det svårt att hålla riktigt bra temakvällar.
   • Förslag: Föreningen har inte betalat en krona för lån av restaurangens lokaler varje onsdag sedan juli 2023. För att underlätta våra onsdagskvällar kan föreningen köpa in lämplig storbilds-TV, som skruvas upp på ledig vägg i restaurangen. Kostnad ca 15 000 kronor, motsvarande utskick av ett vykort till alla föreningens medlemmar. Dagtid har restaurangen igång TV:n med information som puffar för Villaägarna på olika sätt. Målet vore att få TV:n på plats till mötet 10/4.
   
 • 2024-04-10 Årsmöte 2024 och krisberedskap i NATO

  Lennart Olsson
  Tisdag 2024-03-19
  av Lennart Olsson
  Kommunfolket

  Över 30 deltagare diskuterade krisberedskap med Dan Emanuelsson och Jacob Högfeldt från kommunen.

  NATO
  När: Onsdag 10/4, kl 18:30 -- 21:00
  Vad:   Årsmöte 2024
  Var: Restaurang Father's House
  Annebergsvägen 2, Strängnäs
  Gäst: Kommunens säkerhetsenhet
  Föranmäl dig gärna via e-post till info@villastrangnas.se (om inte annat för att säkra en bit av smörgåstårtan)

  Årsmöte 2024 och krisberedskap i NATO

  Tack för att du är medlem!

  Ditt medlemskap är viktigare än du kanske anar. Har du hört uttrycket “civilsamhället”? Det betyder bl a demokratiskt föreningsliv, t ex Villaägarnas Riksförbunds 150 lokala föreningar över hela Sverige.

  Politiker nämner allt oftare hur viktigt civilsamhället är för Sveriges demokrati, krisberedskap och totalförsvar.

  Förutom att du mår bra av att umgås med andra människor i en lokal förening, så lär du känna personer du kan lita på när det verkligen gäller, t ex vid kris och krig.

  Därför uppmanar ledande politiker och myndigheter svenskar i alla åldrar att engagera sig i civilsamhället.

  Du bidrar alltså till Sveriges demokrati, krisberedskap och totalförsvar genom att vara aktiv i föreningen. Hjälp till att göra vår del av Sverige bättre och mer robust!

  Vi försöker hjälpa kommunen att göra ett bra jobb för invånare och villaägare. Vi samverkar med Hyresgästerna.

  Vi samverkar också med systerföreningar i Sörmland för att hålla koll på länsfrågor som t ex kollektivtrafik och infrastruktur.

  Nu är det dags för årsmöte 2024. Vad tycker du att vi ska fokusera på framöver?

  Program för kvällen

  1. Årsmöte (ca 30 min). Handlingar publiceras på VillaSträngnäs.se.
  2. Föreningen bjuder medlemmar på kaffe, te och smörgåstårta.
  3. Kommunens säkerhetsenhet berättar om NATO-anpassad krisberedskap och vad vi förväntas bidra med som villahushåll.
  4. Debatt kring krisberedskap. Ansvariga politiker och tjänstemän är inbjudna, men vi vet inte vilka som kommer.

  Programpunkterna 3 och 4 startar kl 19:00 och är öppna för icke-medlemmar: villaägare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Syftet är att hjälpa Strängnäs kommun utforma genomtänkt krisberedskap.

  Kallelse/vykort utskickat till medlemmar
  Stadgar
  Årsmötesprotokoll 2023
  Verksamhetsberättelse 2023
  Årsbokslut 2023
  Verksamhetsplan 2024

  Inför debatt kring krisberedskap i NATO

  Samhället kräver att alla friska medborgare ska klara sig själva under minst en vecka i början av en kris. Är du redo?

  Våra tuffa scenarier nedan är till för att göra debatten konkret. Scenarierna har låg sannolikhet, men är inte osannolika. Frågebatteriet är avsett att sporra till debatt både inom och utom “boxen”, men räkna inte med att alla frågor besvaras.

  Erfarenheter från Ukraina

  • Varje stad eller kommun behöver sitt eget luftvärn.
  • Vital infrastruktur behöver fortifikation för motståndskraft mot flyganfall.
  • Ryssland är skickligt på telekrig, dvs avlyssning och störning av radiosignaler samt cyberattacker.
  • Digitalisering har många fördelar, men för vitala funktioner måste det finnas robusta manuella rutiner att falla tillbaka på. (High Tech är ofta lätt att slå ut. Low Tech från 1900-talet behövs som backup.)

   
  Militärt scenario Norden: Året är 2030. Ryssland har vunnit kriget i Ukraina sedan några år tillbaka och har nu efter år av kraftig upprustning och hjälp från Kina, Nordkorea och Iran siktet inställt på att återta Estland, Lettland och Litauen, samt Finland som var en del av Ryska imperiet från 1809 till 1917. Putin vill gå till historien som “Putin den Store”. NATO använder Sverige som uppmarsch- och basområde för försvaret av Baltikum och Finland. Ryska flottan spärrar dock av Norge, Sverige och Danmark från tillförsel över Atlanten och Nordsjön. Ryska landstyrkor ockuperar en del av Norden ovanför Polcirkeln (Norge, Sverige och Finland) för att skydda sin flottbas i Murmansk. Ryska styrkor från St Petersburg och Kaliningrad har lyckats ockupera Gotland i en överraskningsattack. Ryssland angriper för NATO vitala delar av Sverige med drönare, kryssningsrobotar, bomb- och attackflyg; samt sabotage genom femtekolonnare.

  Militärt scenario Strängnäs: Strängnäs är strömlöst sedan transformatorstationen mitt emot Circle-K vid Eskilstunavägen har träffats av en kryssningsrobot. Även fjärrvärmeverket är satt ur spel efter att ha träffats av en robot. Stora Strängnäsbron är sprängd. Tosteröbron har satts ur funktion men har ersatts med vägfärja. Då och då angrips kommunens samtliga tätorter med kryssningsrobotar och liknande. Ibland träffas samhällsviktiga mål. Ibland träffas bostadskvarter.

  Alternativt civilt scenario: Jorden upplever den kraftigaste solstormen i modern tid vilket leder till att i stort sett ingen elektronik (inkl fordon beroende av elektronik) fungerar. De flesta satellitsystem slutar fungera. System som klarar sig har skydd mot elektromagnetisk puls (som vid kärnexplosion). Elnäten är också ur funktion, dvs saker som drivs med el fungerar inte alls eller dåligt. Även radiovågor blir utstörda, dvs det blir svårt att lyssna på alla radiofrekvenser. Transistorradio och mobiltelefon fungerar med andra ord inte alls eller dåligt.

  Frågor om information och nyheter

  • Hur säkerställer jag åtkomst av korrekt information om inte Internet, radio och TV fungerar?
  • Har kommunen ett tryckeri i beredskap för att trycka nödvändig information?
  • Är Strängnäs Tidning redo att ta ansvar för att sprida nödvändig information på papper?
  • Vad behöver jag för att ta del av information, t ex Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)?
  • Vågar jag lita på annons-media, eller bör jag hålla mig till Public Service?
  • Hur kan jag vara säker på att Krisinformation.se inte har hackats?
  • Kan vi lita på att larmtyfoner finns och fungerar?
  • Har kommunen telefonförbindelser över tråd, om det mobila telenätet blir utslaget?
  • Försöker myndigheter skicka SMS i krislägen? Hur kan vi lita på SMS (de kan fejkas)?

  Frågor om kommunens arbete

  • Hur arbetar kommunen internt när datorer inte fungerar?
  • Hur ska medborgare ta del av kommunens digitala anslagstavla om Internet inte fungerar eller folk inte har elektricitet?
  • Hur kan kommunen sprida brådskande budskap till medborgarna?

  Frågor om pengar

  • Finns krav på banker i Strängnäs att ha kontanter i beredskap?
  • Hur mycket i kontanter behöver jag ha hemma för att klara mig en vecka?
  • Hur skyddar jag mig mot rån, om tjuvar vet att alla har stora summor i kontanter hemma?
  • Hur legitimerar jag mig mot Skatteverket, banker m fl om BankID inte fungerar?
  • Var kan jag fylla på kontanter när bankomater och digitala betalningar inte fungerar?
  • Hur får jag min lön, pension, etc när digitala betalsystem inte fungerar?
  • Hur får jag mitt bostadsbidrag (och annan ekonomisk ersättning) från kommunen om inga datorer fungerar?
  • Hur betalar jag mina räkningar om inga datorer fungerar?
  • Vad händer med SEVAB:s fjärravläsare (el, vatten, fjärrvärme) vid kraftig solstorm eller elektromagnetisk puls?
  • Vilka varor är förberedda för ransonering? Hur fungerar ransonering?
  • Hur förebygger och motverkar vi plundring, svartabörshandel och kriskorruption?

  Frågor om dricksvatten

  • Fungerar ledningsnätet för dricksvatten utan elektricitet?
  • Hur säkert är det att ledningen från Stockholm Vatten fungerar i kristid?
  • Hur sker alternativ försörjning av dricksvatten?
  • Har kommunen stora kokkärl att koka sjövatten i?
  • Kan kommunen distribuera dricksvatten med lastbil?
  • Vad behöver jag som enskild för att rena sjövatten till dricksvatten?

  Frågor om avlopp och hygien

  • Fungerar avloppsnätet utan elektricitet?
  • Hur sker ransonering av toapapper, bindor, schampoo, tvål, tandkräm och tandborstar?
  • Tips när man inte har tillgång till toapapper, bindor, schampoo, tvål, tandkräm och tandborste?
  • Hur tillverkar jag själv tvål, schampoo och tandkräm av saker som finns i vår svenska natur?
  • Vad gör man om avloppet eller avloppsnätet slutar fungera?
  • Kan man lita på att avloppet fungerar, eller bör alla villaägare skaffa alternativtoa som reserv?
  • Var tömmer man sin toadunk/toahink i kristid? Får man tömma den i komposten?
  • Hur säkerställer man att sjövatten som kan tänkas bli dricksvatten inte blir förorenat?

  Frågor om mat

  • Kommer det att finnas mat i matbutikerna?
  • Vad kan och bör jag odla själv i min trädgård?
  • Vilka torrvaror (som kan lagras länge) bör jag ha hemma?
  • Hur ofta bör jag rotera mitt krismatförråd?
  • Hur länge håller kranvatten i plastdunk sig färskt som dricksvatten?

  Frågor om matlagning

  • Var får jag tag i mekaniska husgeråd (om de elektriska inte fungerar)?
  • Hur diskar man vattensnålt utan diskmaskin?
  • Hur tillverkar jag egen tvål och eget diskmedel av saker som finns i vår svenska natur?
  • Klarar jag att laga all mat på min kolgrill? Hur mycket grillkol behöver jag i förrådet?
  • Var finns närmaste hushåll med vedspis? Bör jag själv skaffa vedspis?
  • Var kan jag köpa vedspis? Vad kräver sotaren om vedspis?
  • Kan kommunen tipsa om vilka som har vedspis?
  • Bör de som har vedspis och hjälper sina grannar premieras?
  • Är det bra med vedspis i ett utekök?
  • Bör alla ha spritkök (Triangia) i reserv? Hur mycket T-sprit behöver jag ha hemma?
  • Vilka faror finns med kolgrill, vedspis eller spritkök inomhus?
  • Är kommunen beredd på att folk som inte kan laga sin egen mat kommer till trygghetspunkterna?

  Frågor om shopping

  • Jag är van att handla allt jag behöver på Internet. Hur ska jag få tag i vad jag behöver när Internet inte fungerar?
  • Jag brukar handla på postorder. Kan jag fortsätta med det?
  • Vad går att beställa och leverera i kristid?
  • Bör vi handla mer lokalt så att det finns livskraftiga butiker att handla i vid kris?

  Frågor om kläder

  • Hur sker ransonering av underkläder, strumpor, ytterkläder och skor?
  • Tips när kläder måste lagas? Vad kan man göra själv? Vilka verktyg behöver man hemma?
  • Tips för att köpa hållbara kläder?
  • Vad krävs för att man ska underhålla skor så bra som möjligt? Vilka skor håller bäst?

  Frågor om lappa och laga

  • Bör textilslöjden i skolan säkerställa att alla barn kan lappa och laga kläder?
  • Var kan man lära sig att sy i läder och andra svåra material?
  • Vilken typ av lim fungerar på läder? På kläder?
  • Bör man ha en sats nitar hemma för att laga läderprylar?
  • Vilka material i skor och kläder bör man undvika i kristid?

  Frågor om värme

  • Mitt värmesystem kräver elektricitet för att fungera. Hur kan jag klara mig utan el?
  • Kan jag bygga om mitt värmesystem så att det klarar sig (bättre) utan el?
  • Var finns kommunens trygghetspunkter, där man bl a kan värma sig?
  • Vilka kläder rekommenderas ur värmesynpunkt?

  Frågor om elektricitet

  • Hur kan jag alstra min egen elektricitet?
  • Kan jag använda mina solceller lokalt om det allmänna elnätet inte fungerar?
  • Är det rimligt att alla villaägare skaffar små egna bensindrivna elverk?
  • Kan jag bygga egna batterier? Hur?
  • Hur gör jag min bostad och mitt liv så elsnålt som möjligt?
  • Hur fungerar elransonering? Får man ladda sin elbil?
  • Vi har ett pumphus vid Mälaren för sjövatten till våra trädgårdar för att kunna odla även vid vattenbrist. Hur påverkas vi av elransonering?
  • Hur tåliga är mina solpaneler mot metallsplitter och annat nedfall från himlen?
  • Kommer mitt fjärrstyrda/digitala lås till huset att fungera i kristid?
  • Kommer mitt larmsystem i hemmet att fungera i kristid?
  • Kommer mina IoT-prylar (Internet of Things) i hemmet att fungera i kristid?

  Frågor om persontransporter

  • Kommer stadsbussarna att fungera? Länsbussarna? Tågen?
  • Finns modern gengasteknik som jag kan driva bilen med?
  • Hur fungerar bränsleransonering för mig med fossilbil? Elbil?
  • Får minderårig förare av EPA-traktor också bränsle vid ransonering?
  • Bör man ta småvägar för att snabbt ta skydd vid flygattack? Bör man undvika E20? Vågar man åka tåg?
  • Vad ställer man för krav på en cykel som ska fungera i alla lägen under kristid?
  • Finns basala reservdelar för cyklar i beredskapslager? För vilka cykelmärken?
  • Får man ha stall med häst och vagn på tomten inom tätbebyggt område?

  Frågor om socialtjänst

  • Hur sköter kommunen hemtjänsten i kristid?
  • Kan man räkna med befintliga personliga assistenter i kristid?
  • Kan kommunen ställa upp med kontanter för folk som bara har digitala betalmedel?

  Frågor om sjukvård

  • Hur fungerar vårdcentralerna i kristid?
  • Hur fungerar akutmottagning i kristid? Var? Måste man ta sig till Eskilstuna? Hur?
  • Hur fungerar planerad sjukvård (remisser till undersökningar och operationer) i kristid?
  • Hur fungerar folktandvården i kristid?
  • Finns skyddsmask åt alla? För spädbarn också? Hur och när delas de ut?

  Frågor om byggnormer

  • Bör man uppmuntra villaägare att bygga privata skyddsrum (som på 60-talet)?
  • Bör man uppmuntra villaägare att skaffa robusta uppvärmningssystem, som kräver ett minimum av el?
  • Bör man uppmuntra husbyggare att använda grövre rör i värmesystem för att självcirkulation ska fungera, så att man blir mindre beroende av eldriven cirkulationspump?

   
  Kommunens beredskapsarbete, Dan Emanuelssons PowerPoint
  Krisinformation från svenska myndigheter
  MSB • Om krisen eller kriget kommer
  Strängnäs kommun • Krisberedskap i Strängnäs kommun
  Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
  Livsmedelsverket • Hemberedskap
  Livsmedelsverket • Dricksvatten i dunk
  Livsmedelsverket • Matförråd inför kris
  Livsmedelsverket • Laga mat utan el
  Civilförsvarsförbundet
  Frivilliga resursgruppen FRG

  Låt oss spåna goda idéer tillsammans. Välkommen till en trevlig föreningskväll!

  Villaägarna i Strängnäsbygden
  Lennart Olsson, ordförande

   
 • 2024-03-16 Kurs i beskärning av fruktträd

  Lennart Olsson
  Måndag 2024-03-04
  av Lennart Olsson
  Tid: lördag 16/3, kl 08:30
  eller
  lördag 23/3, kl 08:00
  Kostnad:   200 kr/person
  Plats: Burges Blommor
  Adress: Seminarievägen 2, Strängnäs

  Kurs i beskärning av fruktträd

  För ca 10 år sedan arrangerade Villaägarna i Strängnäsbygden och Burges Blommor en kurs i beskärning av fruktträd. Den handfasta kursen var mycket uppskattad, så nu kör vi “favorit i repris”!

  Kursen är på en timme och består av handledd klippning av ett fruktträd i Burges trädgård. Burge kan ta emot max 10 personer per tillfälle.

  Anmäl ditt intresse till info@villastrangnas.se snarast (först till kvarn!). Ange om du vill delta 16/3 eller 23/3. Boka din kursplats snarast. Både Burge och föreningen behöver planera en smula i förväg.

  Kostnad: 200 kronor per person. Betala på plats till Burges Blommor.

   
 • 2024-02-21 Öppet styrelsemöte

  Lennart Olsson
  Onsdag 2024-02-21
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 21/2, kl 18:30
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Agenda

  §1. Förbundet

  Inget nytt från förbundet.

  §2. Kommunen

  Från “Återkoppling från trygghetsvandring i Stallarholmen och Abborrberget” år 2019:

  • Belysning saknas vid övergångsställe närmast bron på Tosterösidan. => Detta kommer att åtgärdas.
   • Elkabel finns, men ingen stolpe med belysning 2024-02-21.

  Från kommunens anlagstavla, Kungörelser:

  Från kommunfullmäktiges agenda för måndag 2024-02-26:

  • Medborgarförslag: Ett hus för alla, öppet mellan 06.00-20.00, för att lösa den fysiska och psykiska ohälsan i kommunen.
   • Avslås av KF, men Villaägarna drar sitt strå till stacken med villaägarträff varje onsdag.
  • Tosterö/Stavlund: Försäljning/markanvisning av kvarteren Kvannen 1 och Knäroten 1 för 7 miljoner kronor till Aeonic AB.
  • Hållbarhetsstrategi för Strängnäs kommun.
  • Riktlinjer för klimatpåverkan och resurseffektivitet vid byggnation i Strängnäs kommun.
  • Program för krisberedskaps och säkerhetsarbetet i Strängnäs kommun.

  §3. Företagen

  Ny punkt om idéer till företagsevent…

  §4. Föreningen

  • Kassarapport 2024-02-19
   • Kassa: 46 556 kr
   • Sparkonto: 153 056 kr
  • Antal medlemmar enligt förbundets medlemsregister:
  • Status släpkärror
   • Idé om att växla ut kärror från föreningen till partners som t ex Beijer
    • Samma service (eller bättre?) service för medlemmar som idag, men lättare för föreningen => kan fråga medlemmarna i samband med årsmötet 2024?
  • Vykort/verksamhetskalender
   • Det brådskar att få ut ett nytt vykort som även kallar till årsmöte 2024.
   • För att vykortet ska kunna tryckas måste program och människor bokas upp snarast.
   
 • 2024-02-14 Tema -- Organiserad brottlighet i Strängnäs kommun

  Lennart Olsson
  Fredag 2024-02-02 (2024-02-15)
  av Lennart Olsson
  Tid: Onsdag 14/2, kl 18:30 till 20:30
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs
  Folkhavet

  Över 50 deltagare

  Noteringar efter mötet

  Som synes på bilden ovan besökte många människor temakvällen. Jag glömde att räkna exakt, men över 50 deltagare blev vi i alla fall. Föreningen hade kallat sina medlemmar till möte över e-post och SMS. Och restaurangen hade kallat sina följare på Facebook. Dessutom hade Strängnäs tidning en blänkare om mötet. (Det tackar vi särskilt för.)

  Gästerna inledde med att berätta om hur de jobbar med trygghet och kriminalitet. Därefter ställde åhörarna frågor och kom med förslag till förbättringar. Särskilt polis Per Bergström och rektor Ida Brånn fick mycket beröm för hur de utför sin dagliga gärning.

  Villaägarnas Kenneth Ingemarsson var moderator.

  Föreningen försöker ordna en temakväll kring ett aktuellt ämne varje månad. Företrädare för regeringen har uttryckt att ett aktivt föreningsliv är en grundbult i Sveriges totalförsvar. För ett aktivt föreningsliv bygger demokratiskt starka sociala nätverk "in real life", och det behöver Sverige för att bland annat motverka organiserad brottslighet.

  Tema: Organiserad brottslighet i Strängnäs kommun

  Under temat “Organiserad brottslighet i Strängnäs kommun” samlas vi till en diskussion om ämnet tillsammans med:
  • Kommunpolis Per Bergström
  • Kommunens trygghetssamordnare Marita Andersson
  • Paulinska skolans rektor Ida Brånn, och
  • Socialnämndens ordförande Thord Modin.

  Du får även träffa Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten.

  Ämnet är viktigt och engagerar både gammal och ung. Träffen anordnas av Villaägarna i Strängnäsbygden, men även icke-medlemmar är välkomna. Restaurangen bjuder på kaffe och kaka. Anmäl dig gärna i förväg till info@Villastrangnas.se, så underlättar du vår planering.

  Du har säkert egna frågor att ställa, men här är några vi kan utgå ifrån:

  • 2019 träffades en överenskommelse mellan kommunen och polisen om brottsförebyggande åtgärder:
   a) minska ungdomsbrottsligheten
   b) minska droganvändandet bland unga och
   c) ökad kommunikation om trygghet
   Hur har det gått med det arbetet i mätbara resultat?

  • Diskussion kring det nya medborgarlöftet mellan kommunen och polisen.
   • Vad innebär det i praktiken?
   • Vad menas med “prioritera medborgarkontakt med områdespoliser”?
   • “Fotpatrullering” var då?
   • Vad och var avser myndigheterna kameraövervaka?
   • Vem kameraövervakar, myndighet själv eller som upphandlad tjänst?
   • Vad får medborgarlöftet kosta? Finns budget?
   • Hur definieras framgång respektive misslyckande? Finns mätbara mål? Vem mäter/avgör?

  • Vilka typer av (gäng-)brott är vanliga i Strängnäs kommun? Droger? Bedrägerier? Stölder? Rån? Korruption?
   • Hur förebygger vi dessa brott?

  • Vilka gängnätverk är aktiva i Strängnäs kommuns olika delar?
   • “Strängnäs är mitt!, sa Kurdiska Räven.” Stämmer det?
   • Fördelning killar/män/tjejer/kvinnor? Olika roller?

  • Hur ser brottsligheten ut geografiskt, runt om i kommunen?
   • Mest drabbade områdena?
   • Lugnaste områdena?
   • Strängnäs resecentrum?
   • Läggesta resecentrum?
   • Typ av brott på olika platser?

  • Finns geografisk samverkan Södertälje - Nykvarn - Strängnäs - Eskilstuna?

  • Hur ser problematiken ut från grundskolans horisont?
   • Hur förebygger skolan rekrytering till kriminella gäng?

  • Hur samverkar polis - skola - socialkontor m fl myndigheter?
   • Kan/får ni samverka i alla lägen?

  • Hur samverkar myndigheterna med företag, föreningar och klubbar?
   • Ungdomsverksamhet borde ha en framträdande roll?
   • Är trossamfund (kyrkor och liknande) med i samverkan?

  • Åklagare, finanspolis, kronofogde m fl myndigheter har sedan några år tillbaka riktat in sig på att lägga beslag på kriminellas pengar och lyxvaror. Hur går det arbetet i Strängnäs kommun?

  • Hur ser kommunen på kamphundar (som ibland ägs av kriminella som skydd)?

  • Hinder i lagstiftningen?
   • Vilka lagförslag är på gång som kan underlätta att få bukt med kriminaliteten?
   • Har lokala myndigheter märkt av kartläggning av potentiella brottsoffer på Internet?

  • Hur kan allmänheten hjälpa polis och andra myndigheter att få bukt med kriminaliteten?
   • Organiserad nattvandring?
   • Särskild tipstelefon?
   • I andra kommuner patrullerar ungdomar i EPA-traktorer, dvs ungdomar håller ordning på ungdomar. Hur ser Strängnäs kommun på den idén?

  • Hur förebygger myndigheterna att folk tar lagen i egna händer, t ex med medborgargarden?
   • Hur resonerar kommunen kring brottsförebyggande grindar på bryggor?
   • Hur kan/bör en förening/samfällighet organisera vakt- och bevakningstjänst?
   • Finns någon situation när myndigheterna förväntar sig att allmänheten “tar saken i egna händer”? Förutom vid omedelbar fara för liv? Egendom? Miljö?
   • Kan man bli dömd i domstol för att ha underlåtit att ingripa eller hjälpa till?
   • Vad räknas som “sunt förnuft”?
   • Vad får man göra i självförsvar?
   • Vad räknas som övervåld?

  Frågestund

  Det övergripande syftet med villaägarkvällen är att du ska få chansen att ställa frågor om just dina funderingar.

  Förtäring

  Eftersom träffen är på restaurang Father’s House finns möjlighet att äta en bit mat medan du diskuterar med övriga träffdeltagare. Restaurangen öppnar inte köket, men det kan finnas matlådor från lunchen (mikrovågsugn finns). Och kaffemaskinen gör gott kaffe.

  Om du vill försäkra dig om en matlåda så ska du definitivt föranmäla dig till info@VillaStrangnas.se, och ange vad du vill ha från lunchmenyn 14/2 på https://fathers.se/fathers/. (Veckomenyn uppdateras måndag fm.)

  Föranmälan

  Du kan naturligtvis komma oanmäld, men du underlättar vår planering och ommöblering av lokalen om du föranmäler dig till info@VillaStrangnas.se senast tisdag 13/2 kl 18:00.

  Celebra gäster
  Kommunen: Marita Andersson
  trygghetssamordnare
  Thord Modin
  ordförande, socialnämnden
  Polisen: Per Bergström
  kommunpolis
  Paulinska skolan: Ida Brånn
  rektor
  Villaägarna: Lena Södersten
  förbundsjurist
   
 • 2024-02-02 Kriminella kartlägger oss via Internet

  Lennart Olsson
  Fredag 2024-02-02
  av Lennart Olsson

  Vi kan inte ha en ordning där kriminella ska kunna använda söktjänsterna som verktyg i jakten på lämpliga brottsoffer. Av rånare för att hitta lämpliga offer att råna. Av gängkriminella för att tysta offentligt anställda. Av utländska säkerhetstjänster för att kartlägga oss. Eller av islamister som planerar attentat i Sverige.

  Villaägarna kräver att regeringen täpper till kryphålet i grundlagen för rena personregister på nätet. En sådan lagändring borde vara en lågt hängande frukt.

  Vi måste göra upp med den svenska blåögdheten.

  Den här artiklen på förbundets webbplats är från förra sommaren, men är minst lika aktuell nu.

  Villaägarna driver ett krav på en lagändring som stoppar söktjänstföretagen från att publicera uppgifter om oss på sina sajter. Vi har bland annat skrivit debattartiklar i tidningar från norr till söder, men nu vill vi öka trycket ytterligare i frågan genom att skriva om konkreta fall.

  Därför söker vi familjer som har blivit utsatta för brott av någon som hittat dem på nätet. Är det du? Kan du tänka dig att ställa upp i media? Hör av dig till info@villaagarna.se och berätta lite kort om vad du har råkat ut för.

  Du har sannolikt svårt att med säkerhet veta om brott du blir utsatt för beror på att du först har blivit kartlagd på nätet. Men om du finner det troligt, bör du kontakta förbundet på adressen ovan. Ställ upp med ditt konkreta fall!

 • 2023-12-06 Öppet styrelsemöte

  Lennart Olsson
  Onsdag 2023-12-06
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 6/12, kl 18:00
  Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Agenda

  §1. Förbundet

  Rapport från regionmöte i Söderköping, fredag 17/11 till lördag 18/11.

  • Lennart och Kenneth representerade föreningen.
  • Det var som vanligt inspirerande att träffa representanter från andra föreningar i region Öst.
  • Vår nya förbundsordförande Cecilia Reuter presenterade sin vision för förbundets arbete under perioden 2023—2027.
   • Vi fick klart för oss att Cecilia är expert inom elnätsområdet och brinner för att stärka Sveriges civila beredskap.
  • Lennart visade en prototyp på en gemensam webbplats för alla föreningar, en webbplats med starkt lokalt fokus, som “VillaSträngnäs.se”, fast för hela riket. Både förbundet och närvarande föreningar visade intresse. Förbundsdirektören återkommer.
  • Idéer till kommande temakvällar:
   • Kurs i beskärning av fruktträd
   • EU:s energieffektiviseringsdirektiv
   • Big business — Hjälp elbolag att utjämna frekvens och last i elnät
   • Höjda boräntor. Vad kan man göra?
   • Höjda fjärrvärmetaxor. Vad kan man göra?
   • Bjud in FS-representant för region Öst.
   • Vissa kvällar med särskilt fokus på tjejintressen.
   • Fest!
   • Studiecirkel/checklista:
    • Förberedelser inför akut nedstängning av elnätet
    • Hur bör JAG energieffektivisera?
    • Den ätbara trädgården (jmfr liknande EU Leader Plus projekt i Bergslagen)
  • Andra idéer:
   • Samverka med hyresgästerna
   • Ta hand om dem som äger bostadsrätt inom villaägarna (behoven liknar varandra)
   • Begär lista på direktmedlemmar inom Strängnäs kommun (från föreningsservice).
   • Begär lista på samfälligheter i Strängnäs kommun som har avtal med Villaägarna (från föreningsservice).
   • Skapa “modul bostadsförmedling” för uthyrning av villor och rum.

  §2. Kommunen

  Kommunfullmäktige har nu beslutat om mötesdatum för 2024 och publicerat dem på sin webbplats, vilket vi tar in i våra vykort med verksamhetskalender.

  Från kommunfullmäktiges agenda för måndag 2023-12-11:

  • Medborgarförslag: “Utsiktsplattformen på Utsiktsvägen bör omedelbart rivas eftersom det är en knarklangningscentral 24/7/365”
  • Revidering - Avfallstaxa för Strängnäs kommun
   • “En justering av avfallstaxan om 4,1 % föreslås med anledning av ökade kostnader för löner, omlastning och transport av hushållsavfall samt behandling. Vidare innehåller taxan en ny indelning av kommunen och Ringsö blir ett eget område. Vid hämtning av hushållsavfall på Ringsö och hämtning av slam, fett och fosforfällor på övriga öar, utgår ett färjetillägg. Avseende avgiften för hämtning av slam och fett föreslås en ökning om ca 6,1 % på grund av ökade kostnader för insamling och behandling.”
  • VA-policy för Strängnäs kommun
   • Syftet med en VA-policy är att beskriva Strängnäs kommuns viljeinriktning inom VA, dricksvattenförsörjning, energi- och vattenhushållning; så att människors hälsa eller miljön inte påverkas negativt.
  • Vattentjänstplan för Strängnäs kommun
   • Vattentjänstplanen ger en samlad bild av kommunens VA-arbete och en bedömning av hur kommunens VA-anläggningar klarar skyfall.

  §3. Företagen

  Ny punkt om idéer till företagsevent…

  §4. Föreningen

  • Kassarapport 2023-12-06
   • Kassa: 28 353 kr
   • Sparkonto: 150 000 kr
  • Två nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet
  • Dags för ordföranden att skicka Excelark ang styrelsens närvaro och arbete 2023 till kassören
  • Vad kan Telia erbjuda för billigare alternativ till den fasta telefonen? => Inte klart ännu
  • Status släpkärror
   • Kan Mogge i Åker ta hand om vinterdäcken till våren? => JA
   • Idé om att växla ut kärror från föreningen till partners som t ex Beijer
    • Samma service (eller bättre?) service för medlemmar som idag, men lättare för föreningen => kan fråga medlemmarna i samband med årsmötet 2024?
  • Föreningswebben
   • Lennart gör koden mer robust och redo för att hantera fler föreningar.
  • Vykort/verksamhetskalender VINTER
   • Vykort VINTER görs för perioden januari till mars, istf december till februari.
   • Vi ställer vykortet på högkant för att öka textstorleken på verksamhetskalendern.
   • Vi slår ihop öppna styrelsemöten med diskussion inför KF.
   • Teman:
    • Årsmöte 2024-03-13, hos Solberga Blommor?
    • Tema: “Strängnäs är mitt, sa räven” (Polisen m fl)
    • Tema: Fjärrvärme
    • Tema: Villaägare ≈ bilägare
    • Företagsbesök: Järnboden med färg
    • Företagsbesök: Hemtex
    • Företagsbesök: Colorama
  • Fler temaidéer
   • Bjud in åklagarmyndigheten från Eskilstuna att tala om “brott i Strängnäs kommun”
   • Spelinspektionen om sitt arbete
   • Haverikommissionen om sitt arbete

  Utkast till vykort med verksamhetskalender för januari till mars 2024

   
 • 2023-11-22 Tema byggplaner

  Lennart Olsson
  Måndag 2023-11-20
  av Lennart Olsson

  Anders Jonsson från Strängnäs kommun/Samhällsbyggnad och kommunalråd Anders Härnbro berättar om kommunens byggplaner och svarar på besökarnas frågor.

  Tid: Onsdag 22/11, kl 18:00 till 20:00
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Vi vill höra mer om kommunens planer för

  • Finns planer på små enplanshus med carport och grönyta? (för pensionärer som vill byta ner till mindre hus och inte kan tänka sig att bo i lägenhet)
  • Mariefred, Läggesta
  • Stallarholmen, Gula industrihuset
  • Stallarholmen, kommunens ansvar avseende väghållning
  • Strängnäs, Biskopskvarn
  • Strängnäs, Eldsund
  • Strängnäs, Härads skjutfält
  • Strängnäs, stranden och området kring Mälarblick på Tosterösidan
  • Strängnäs, vattentornshöjden
  • Strängnäs, Tryffelstråket
  • Åkers Styckebruk

  Hur påverkar dessa omfattande byggplaner dig och oss andra villaägare?

  Här kan du ladda hem kommunens bilder (PDF ca 30 MByte).

  Frågestund

  Det övergripande syftet med villaägarkvällen är att du ska få chansen att ställa frågor till Anders Jonsson och Anders Härnbro om just dina funderingar kring kommunens byggplaner.

  Förtäring

  Eftersom träffen är på restaurang Father’s House finns möjlighet att äta en bit mat medan du diskuterar med övriga träffdeltagare. Restaurangen öppnar inte köket, men de erbjuder matlådor från lunchen (mikrovågsugn finns). Och kaffemaskinen gör gott kaffe.

  Om du vill försäkra dig om en matlåda så ska du definitivt föranmäla dig till info@VillaStrangnas.se, och ange vad du vill ha från lunchmenyn 22/11 på https://fathers.se/fathers/. (Veckomenyn uppdateras måndag fm.)

  Föranmälan

  Du kan naturligtvis komma oanmäld, men du underlättar vår planering och ommöblering av lokalen om du föranmäler dig till info@VillaStrangnas.se senast tisdag 21/11 kl 18:00.

  Kontaktuppgifter
  Kommunen: Anders Jonsson, samhällsbyggnad
  Anders Härnbro, kommunalråd