Villaägarna i Strängnäsbygden

Villaägarna i Strängnäsbygden är en politiskt obunden och idéell förening med över 1300 medlemshushåll, för alla som bor i (eller vill bo i) villa i Strängnäs kommun. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Villaägarna i Strängnäsbygden

Kallelse till årsmöte 2023

Dag: Torsdag den 23:e mars
Tid: Kl 18:30 till 21:00
Plats: Biskopsgränd 1, Strängnäs
Lokal: Domherren
Parkering: Europaskolans eller Nabbvikens parkeringar

Program för kvällen

  • Diskussion: Vad vill du att föreningen ska göra 2023?
  • Vi bjuder på kaffe, te och smörgåstårta.
  • Årsmöte 2023
  • Medlemslotteri
    1. pris, 3000 kr
    2. pris, 2000 kr
    3. pris, 1000 kr

Anmälan: Senast den 21:a mars till 0152 - 181 50 eller info@villastrangnas.se.

Handlingar till årsmötet

Välkommen!

Sammanfattning

Förenklat: Förbundet hanterar abstrakta frågor mot regering, riksdag och rikstäckande organisationer; medan föreningar med lokalkännedom förväntas hantera konkreta frågor för medlemmar i respektive kommun.

En förening med över 1300 medlemmar borde kunna göra en massa bra saker, eller hur? Nedan kan du läsa vad andra föreningar i Sverige gör.

Alla medlemmar är välkomna att dra nytta av verksamheten, men ett fåtal måste ordna saker, precis som i barnens idrottsförening eller hos scouterna. Utan en handfull aktiva blir det ingen verksamhet!

Inför årsmöte 2023 har vi en kris. Om inte fler medlemmar ställer upp så riskerar föreningen nedläggning. Hjälp!

Anmäl ditt intresse till info@villastrangnas.se.

Innehåll

Vad kan föreningen göra för sina medlemmar?

Här nedan följer några exempel på vad villaägarföreningar runt om i Sverige ordnar för sina medlemmar. Kan de, så kan vi, eller...?

Bollplank till kommunens plan- och byggnämnd

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe är remissinstans åt Huddingekommun för plan- och trafikfrågor inom sitt område.

Bomässa

Villaägarna i Nedre Dalälven har varit med 8 till 10 gånger på Bomässan i Gästrikland och bland annat tecknat avtal med Mäklarhuset som innebär förmånliga mäklartjänster till medlemmarna.

Lokala förmåner

Turebergs Villaägareförening har ordnat ett avtal med ICON Architecture som erbjuder 20% rabatt på arkitekt- och bygglovstjänster. Turebergs Villaägareförening har även ordnat 20% rabatt på arbete vid bilreparationer vid BilYaa för föreningens pensionärer.

Träff hos företag som ger förmåner

Villaägarna i Eskilstuna ordnar ibland medlemsträffar hos stora företag som t ex Jula, där företaget berättar om sina produkter, tjänster och rabatter till föreningens medlemmar. Vanligen erbjuder företaget särskilt bra rabatter i samband med medlemsträffen.

Släpkärror

Liksom många föreningar erbjuder Villaägarna i Strängnäsbygden utlåning av släpkärror till medlemmar. Villaägarna i Strängnäsbygden har kärror i Strängnäs, Åkers Styckebruk och Stallarholmen.

Verktygspool

Medlemmar i Köpings Villaägareförening får låna verktyg och annan bra utrustning som föreningen har köpt in till sin verktygspool. Lån är gratis.

Kursverksamhet tillsammans med studieförbund

Villaägarna i Strängnäsbygden erbjöd för några år sedan sina medlemmar rabatterade kurser i beskärning av äppelträd. Villaägarna i Uddevalla erbjuder rabatterade kurser i aktie- och fondkunskap till sina medlemmar.

Kämpa mot orättvisa avgifter och kostnader

Lokala föreningar understödjer förbundets rikstäckande kampanjer med lokala insändare. Det kan även handla om att kommunen vill ta ut orimliga kostnader. I Läggesta slapp en villaägare gatukostnader på ca 700 000 kr tack vare Villaägarna.

Kämpa för schyssta villkor

När Kirunas stadskärna skulle flyttas påverkade det även många villaägare. Villaägarnas chefsjurist hjälpte den lokala föreningen att förhandla med LKAB så att villaägarna till slut fick nya hus som ersättning för sina gamla. Utan Villaägarnas insats hade LKAB:s ersättning blivit ytterst blygsam.

Anordna intressanta föredrag (kommunföreträdare, företag)

Villaägarna i Örebro bjöd in till en informationsträff med Örebro kommuns energirådgivare, EDE-Kyl (värmepumpar), Isoleringslandslaget och Viby Solkraft. Ca 175 personer kom till träffen. Många tips och råd förmedlades om hur man framförallt kan minska sin energiförbrukning.

Vad kan medlemmar göra för sin förening?

Man blir medlem i en förening för att man har ett gemensamt intresse att samlas kring. När du är medlem i en förening gör vi saker tillsammans. Du är alltså inte en kund som betalar för en tjänst. Tillsammans blir vi starka!

En förening har aktiva och passiva medlemmar. Föreningens verksamhet blir inte bättre än vad de aktiva medlemmarna förmår åstadkomma. Är du inte nöjd, så kan du själv hjälpa till så att det blir bättre.

De allra flesta medlemmarna är passiva och "åker snålskjuts" på vad de aktiva medlemmarna hittar på. Det är helt i sin ordning och fungerar utmärkt, så länge det finns aktiva medlemmar. Men när inga medlemmar orkar vara aktiva, så måste föreningen läggas ner.

Villaägarna i Strängnäsbygden är en idéell förening. Det betyder i praktiken att aktiva medlemmar får ersättning för sina utlägg, men endast en blygsam ersättning för nedlagt arbete. Det kan bli någon tusenlapp per år. Merparten av föreningens pengar ska gå till konkret medlemsnytta!

Hur mår vår förening idag (februari 2023)?

Under rubriken Vad kan föreningen göra för sina medlemmar? kan du läsa exempel på vad föreningen skulle kunna göra med fler aktiva medlemmar. Pengar har vi gott om, som du kan se i årsbokslutet, men ont om aktiva.

Under verksamhetsåret 2022 har vi varit sju funktionärer:

Ordförande Dan Selholt
Vice ordförande Lennart Olsson
Kassör Stefan Ceder
Ledamot Torgny Hofstedt
Kärransvarig Kenneth Ingemarsson
Revisorer Mats Torping
Tomas Aldrin Walter

De gamla stötarna i tabellen ovan har hållit föreningen levande i många år. Det är dags för nytt folk att driva föreningen vidare, annars dör den ut.

Hur mycket tid tar det då, undrar du? Räkna med en till två timmar per månad. Ersättningen har länge varit 100 kr/styrelsemöte. Funktionärer med mer ansvar (som ordförande, kassör och kärransvarig) får någon tusenlapp extra per år. En revisor gör några timmars insats per år.

Visst borde det gå att hitta minst 10 glatt aktiva och kreativa medlemmar bland våra 1300 medlemshushåll (dvs ca 2000 vuxna personer)???

Anmäl ditt intresse och dina idéer till: info@villastrangnas.se.