Villaägarna i Strängnäsbygden

Loading...
föreningen

Se hela verksamhetskalendern här på VillaSträngnäs.se,

eller lägg till våra aktiviteter i din digitala kalender.


Aktuella medlemsförmåner

Släpkärror för medlemmar

Lokala medlemsrabatter


Senaste medlemsutskick

2023-11-20, kl 17:40 (epost)
Tema byggplaner onsdag 22/11

2023-10-28, kl 18:28 (epost)
Vi ses hos Lekia Solberga onsdag 1/11, kl 18:00

2023-10-20, kl 15:56 (epost)
Tematräff Vatten onsdag 25/10

2023-08-25 (vykort)
Verksamhetskalender, hösten 2023


Bloggar


De senaste bloggartiklarna

 • 2023-12-06 Öppet styrelsemöte

  Lennart Olsson
  Onsdag 2023-12-06
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 6/12, kl 18:00
  Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Agenda

  §1. Förbundet

  Rapport från regionmöte i Söderköping, fredag 17/11 till lördag 18/11.

  • Lennart och Kenneth representerade föreningen.
  • Det var som vanligt inspirerande att träffa representanter från andra föreningar i region Öst.
  • Vår nya förbundsordförande Cecilia Reuter presenterade sin vision för förbundets arbete under perioden 2023—2027.
   • Vi fick klart för oss att Cecilia är expert inom elnätsområdet och brinner för att stärka Sveriges civila beredskap.
  • Lennart visade en prototyp på en gemensam webbplats för alla föreningar, en webbplats med starkt lokalt fokus, som “VillaSträngnäs.se”, fast för hela riket. Både förbundet och närvarande föreningar visade intresse. Förbundsdirektören återkommer.
  • Idéer till kommande temakvällar:
   • Kurs i beskärning av fruktträd
   • EU:s energieffektiviseringsdirektiv
   • Big business — Hjälp elbolag att utjämna frekvens och last i elnät
   • Höjda boräntor. Vad kan man göra?
   • Höjda fjärrvärmetaxor. Vad kan man göra?
   • Bjud in FS-representant för region Öst.
   • Vissa kvällar med särskilt fokus på tjejintressen.
   • Fest!
   • Studiecirkel/checklista:
    • Förberedelser inför akut nedstängning av elnätet
    • Hur bör JAG energieffektivisera?
    • Den ätbara trädgården (jmfr liknande EU Leader Plus projekt i Bergslagen)
  • Andra idéer:
   • Samverka med hyresgästerna
   • Ta hand om dem som äger bostadsrätt inom villaägarna (behoven liknar varandra)
   • Begär lista på direktmedlemmar inom Strängnäs kommun (från föreningsservice).
   • Begär lista på samfälligheter i Strängnäs kommun som har avtal med Villaägarna (från föreningsservice).
   • Skapa “modul bostadsförmedling” för uthyrning av villor och rum.

  §2. Kommunen

  Kommunfullmäktige har nu beslutat om mötesdatum för 2024 och publicerat dem på sin webbplats, vilket vi tar in i våra vykort med verksamhetskalender.

  Från kommunfullmäktiges agenda för måndag 2023-12-11:

  • Medborgarförslag: “Utsiktsplattformen på Utsiktsvägen bör omedelbart rivas eftersom det är en knarklangningscentral 24/7/365”
  • Revidering - Avfallstaxa för Strängnäs kommun
   • “En justering av avfallstaxan om 4,1 % föreslås med anledning av ökade kostnader för löner, omlastning och transport av hushållsavfall samt behandling. Vidare innehåller taxan en ny indelning av kommunen och Ringsö blir ett eget område. Vid hämtning av hushållsavfall på Ringsö och hämtning av slam, fett och fosforfällor på övriga öar, utgår ett färjetillägg. Avseende avgiften för hämtning av slam och fett föreslås en ökning om ca 6,1 % på grund av ökade kostnader för insamling och behandling.”
  • VA-policy för Strängnäs kommun
   • Syftet med en VA-policy är att beskriva Strängnäs kommuns viljeinriktning inom VA, dricksvattenförsörjning, energi- och vattenhushållning; så att människors hälsa eller miljön inte påverkas negativt.
  • Vattentjänstplan för Strängnäs kommun
   • Vattentjänstplanen ger en samlad bild av kommunens VA-arbete och en bedömning av hur kommunens VA-anläggningar klarar skyfall.

  §3. Företagen

  Ny punkt om idéer till företagsevent…

  §4. Föreningen

  • Kassarapport 2023-12-06
   • Kassa: 28 353 kr
   • Sparkonto: 150 000 kr
  • Två nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet
  • Dags för ordföranden att skicka Excelark ang styrelsens närvaro och arbete 2023 till kassören
  • Vad kan Telia erbjuda för billigare alternativ till den fasta telefonen? => Inte klart ännu
  • Status släpkärror
   • Kan Mogge i Åker ta hand om vinterdäcken till våren? => JA
   • Idé om att växla ut kärror från föreningen till partners som t ex Beijer
    • Samma service (eller bättre?) service för medlemmar som idag, men lättare för föreningen => kan fråga medlemmarna i samband med årsmötet 2024?
  • Föreningswebben
   • Lennart gör koden mer robust och redo för att hantera fler föreningar.
  • Vykort/verksamhetskalender VINTER
   • Vykort VINTER görs för perioden januari till mars, istf december till februari.
   • Vi ställer vykortet på högkant för att öka textstorleken på verksamhetskalendern.
   • Vi slår ihop öppna styrelsemöten med diskussion inför KF.
   • Teman:
    • Årsmöte 2024-03-13, hos Solberga Blommor?
    • Tema: “Strängnäs är mitt, sa räven” (Polisen m fl)
    • Tema: Fjärrvärme
    • Tema: Villaägare ≈ bilägare
    • Företagsbesök: Järnboden med färg
    • Företagsbesök: Hemtex
    • Företagsbesök: Colorama
  • Fler temaidéer
   • Bjud in åklagarmyndigheten från Eskilstuna att tala om “brott i Strängnäs kommun”
   • Spelinspektionen om sitt arbete
   • Haverikommissionen om sitt arbete

  Utkast till vykort med verksamhetskalender för januari till mars 2024

   
 • 2023-11-22 Tema byggplaner

  Lennart Olsson
  Måndag 2023-11-20
  av Lennart Olsson

  Anders Jonsson från Strängnäs kommun/Samhällsbyggnad och kommunalråd Anders Härnbro berättar om kommunens byggplaner och svarar på besökarnas frågor.

  Tid: Onsdag 22/11, kl 18:00 till 20:00
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Vi vill höra mer om kommunens planer för

  • Finns planer på små enplanshus med carport och grönyta? (för pensionärer som vill byta ner till mindre hus och inte kan tänka sig att bo i lägenhet)
  • Mariefred, Läggesta
  • Stallarholmen, Gula industrihuset
  • Stallarholmen, kommunens ansvar avseende väghållning
  • Strängnäs, Biskopskvarn
  • Strängnäs, Eldsund
  • Strängnäs, Härads skjutfält
  • Strängnäs, stranden och området kring Mälarblick på Tosterösidan
  • Strängnäs, vattentornshöjden
  • Strängnäs, Tryffelstråket
  • Åkers Styckebruk

  Hur påverkar dessa omfattande byggplaner dig och oss andra villaägare?

  Här kan du ladda hem kommunens bilder (PDF ca 30 MByte).

  Frågestund

  Det övergripande syftet med villaägarkvällen är att du ska få chansen att ställa frågor till Anders Jonsson och Anders Härnbro om just dina funderingar kring kommunens byggplaner.

  Förtäring

  Eftersom träffen är på restaurang Father’s House finns möjlighet att äta en bit mat medan du diskuterar med övriga träffdeltagare. Restaurangen öppnar inte köket, men de erbjuder matlådor från lunchen (mikrovågsugn finns). Och kaffemaskinen gör gott kaffe.

  Om du vill försäkra dig om en matlåda så ska du definitivt föranmäla dig till info@VillaStrangnas.se, och ange vad du vill ha från lunchmenyn 22/11 på https://fathers.se/fathers/. (Veckomenyn uppdateras måndag fm.)

  Föranmälan

  Du kan naturligtvis komma oanmäld, men du underlättar vår planering och ommöblering av lokalen om du föranmäler dig till info@VillaStrangnas.se senast tisdag 21/11 kl 18:00.

  Kontaktuppgifter
  Kommunen: Anders Jonsson, samhällsbyggnad
  Anders Härnbro, kommunalråd
   
 • 2023-11-15 Öppet styrelsemöte med diskussion inför KF

  Lennart Olsson
  Onsdag 2023-11-15
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 15/11, kl 18:00
  Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Agenda

  §1. Förbundet

  • Länsträff Sörmland, tisdag 31/10.
  • Regionmöte i Söderköping, fredag 17/11 till lördag 18/11.
   • Lennart och Kenneth åker

  §2. Föreningen

  • Kassarapport
   • Vad Telia kan erbjuda för billigare alternativ till den fasta telefonen?
  • Status släpkärror
   • Kan Mogge i Åker ta hand om däck vinterdäcken till våren?
  • Förberedelser inför temakväll 22/11 “Byggplaner”
   • Kan vi få fram storbilds-TV för presentationer?
   • Kan Kenneth och Sven-Ove ställa upp som temavärdar även denna gång? De kontaktar deltagare från kommunen och guidar dem före och under kvällen.
  • Föreningswebben
   • Förbundsstyrelsen är nyfiken på vad vi gör och förbundet funderar på om/hur man kan sätta upp ett medlemsforum.
   • Lennart har skissat ihop ett utkast till webbplats för alla föreningar, med funktioner som på VillaSträngnäs.se, för diskussion i Söderköping.
   • Pga arbete inför Söderköping har vårt eget företagsregister legat på is under tiden.
   • Hur gör vi med VillaSträngnäs.se om vi puffar för en gemensam webbplats för alla föreningar?
  • Vykort/verksamhetskalender VINTER
   • Vi ställer vykortet på högkant för att öka textstorleken på verksamhetskalendern.
   • Från och med december slår vi ihop öppna styrelsemöten med diskussion inför KF.
   • “Strängnäs är mitt, sa räven”
   • Enda KF för januari-februari: 26/2
   • Se utkast nedan. Lennart måste säkra bokningar, justera samt skicka vykortet till tryck och distribution kommande vecka.
    • OBS: Datum för KF i januari-februari är fel i utkastet.

  §3. Kommunen

   
 • Öppet styrelsemöte 2023-11-08 -- INSTÄLLT pga sjukdom

  Lennart Olsson
  Måndag 2023-11-06
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 8/11, kl 18:00
  Inställt pga Covid

  Inställt pga sjukdom

   
 • Medlemsevent hos Lekia och Babya onsdag 1/11

  Lennart Olsson
  Lördag 2023-10-28
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 1/11, kl 18:00 till 19:00
  Plats: Lekia och Babya, Solberga
  Adress: Solberga handelsväg 23 B, Strängnäs
  25% rabatt på julklappar!

  Det är höstlov! Ta med dig barn, barnbarn eller barnbarnsbarn till Lekia och Babya på Solberga handelsplats, Strängnäs. Du som besöker butiken denna kväll får följande unika erbjudanden:

  1. 25% rabatt på nästan alla* varor i butiken. Om du behöver köpa många eller dyra julklappar så kan du spara mycket pengar om du kommer denna kväll!

  2. En värdecheck som ger dig 25% rabatt på nästan alla* varor i butiken vid ETT tillfälle** en vecka framåt (om du t ex har barn med dig på onsdag, och inte vill handla julklappar när de ser på). Värdechecken gäller i båda butikerna (Solberga och Präntaren) till och med onsdag 8/11.

  *) Rabatten gäller ej barnvagnar, bilbarnstolar, produkter från Stokke och redan nedsatta varor. Rabatten kan inte kombineras med andra rabatter.

  **) Värdechecken gäller till och med 8/11, men endast vid ETT tillfälle.

  Systrar i kassan
  Systrar i kassan.

  Program för kvällen

  • Guidad tur runt butiken med förevisning av:
   • Utvecklande och roliga leksaker i allmänhet.
   • Bra produkter för babies och småbarn.
  • Butiken bjuder på kaffe, saft och kaka.
  • Shopping med unik villaägarrabatt för kvällen:
   • 25% på nästan alla* varor i butiken.
   • Du får även en värdecheck som ger dig 25% rabatt på nästan alla* varor i butiken vid ETT tillfälle** en vecka framåt. Värdechecken gäller i båda butikerna (Solberga och Präntaren) till och med onsdag 8/11.

  Med värdekupongen kan du spara hundralappar, kanske tusenlappar.
  Varmt välkommen till Solberga Lekia och Babya onsdag 1/11, kl 18:00!


  Babyavdelningen
  I babyavdelningen hittar du julklappar till småbarn och småbarnsföräldrar.

  Man vill naturligtvis att barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska få det allra bästa, men det kostar ofta ganska mycket. Nu har du en unik chans att komma billigt undan med 25% rabatt. Missa inte denna chans! Besök butiken på onsdag.


  Stort utbud av leksaker
  I den stora butiken finns massor av utvecklande och roliga julklappar till barnen.

  Om du tänker köpa lite dyrare julklappar, som t ex stora LEGO-byggsatser, så är det smart att utnyttja din unika villaägarrabatt denna kväll för att spara många hundralappar!

   
 • Länsträff Sörmland 31/10

  Lennart Olsson
  Fredag 2023-10-27
  av Lennart Olsson
  Tid: tisdag 31/10, kl 18:00
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs
  Länsträff Sörmland

  Tisdagskvällen 31/10 hade Villaägarna i Strängnäsbygden bjudit in övriga föreningar i Sörmland, samt förbundets regionsamordnare, till ett gemytligt informations- och idéutbyte, inför Region Östs kommande höstträff i Söderköping 17-18/11. Vi höll till på restaurang Father’s House och inledde med en bit mat för att orka hela kvällen. Jag anlände till restaurangen för att förbereda kl 17 och lämnade lokalen efter kl 22. Ja, det blev en lång kväll.

  Katrineholm och Nykvarn
  Västra Sörmland, Nykvarn samt förbundets regionsamordnare Lennart Svensson.

  Och vad är Region Öst, då? (Det stör mig att landstingen har stulit beteckningen “region”. Det finns många andra organisationer som också har regioner.) I Villaägarna omfattar Region Öst: Gotlands, Kalmar, Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län. Strängnäs ligger med andra ord i den absoluta norra utkanten av Region Öst.

  Utbyte mellan föreningar i form av länsträffar är något som har funnits sedan länge i Region Öst och Region Mitt. Men länsträffen i Strängnäs är den första länsträffen efter att regionkontoren lades ned 2019, och pandemin förstås. Länsträffar anordnas vanligen en gång på våren och en gång på hösten, före Region Östs vår- respektive höstträff.

  Information från förbundet

  Deltagarna hade inte träffats sedan Villaägarnas kongress på Arlanda i maj, så det fanns mycket att diskutera. Lennart Svensson berättade bland annat om hur den nya förbundsstyrelsen kommit tillrätta och börjat sitt arbete.

  Kort om vår hårdsatsning i Strängnäs kommun

  Jag berättade om vår hårdsatsning på att aktivera medlemmar i Strängnäs kommun med villaägarträffar varje onsdag, samt hjälpmedel som VillaSträngnäs.se för att lyckas.

  Diskussion inför regionträffen i Söderköping 17-18/11

  Huvudpunkten i Söderköping blir att välja Region Östs delegater till årsstämman. På årsstämman ger delegaterna (eller inte) förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för senaste verksamhetsåret.

  Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs
  Eskilstuna, Nyköping/Oxelösund samt Strängnäs.
   
 • Tema vatten 2023-10-25

  Lennart Olsson
  Torsdag 2023-10-19 (2023-10-26)
  av Lennart Olsson

  Kvällen den 25:e oktober samlas vi för att få höra kommunen, SEVAB och Räddningstjänsten berätta om hur man ser på olika vattenfrågor i Strängnäs kommun.

  Tid: onsdag 25/10, kl 18:00 till 21:00
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs
  Medlemsmöte 2023-10-25
  David Hultman berättar hur Räddningstjänsten hanterar vattenärenden.

  Övergripande frågor

  • Hur är standarden på vattennätet i kommunen?
  • Har kommunen en sk underhållsskuld avseende vattennätet?
  • Hur mycket vatten läcker ur nätet (sk svinnprocent)?
  • Hur planerar kommunen möta översvämningar?
  • Vem står för vilka kostnader om en katastrof inträffar?
  • Hur gör kommunen om ordinarie vattenförsörjning blir störd?
  • Räcker befintliga reningsverk? Nytt? Uppgradering?
  • Vilka krav ställs på oss villaägare för att få ersättning?

  Strängnäs kommun

  Strängnäs kommun beskriver hur man ser på vattenförsörjning och vattenrisker inom kommunen.


  Presentation (PDF): "Vattenfrågor" av Anders Jonsson.

  SEVAB

  SEVAB beskriver hur de möter upp i sitt uppdrag att praktiskt agera för kommunen när det gäller vatten och avlopp.


  Presentation (PDF): "VA - Organisation, status på VA-nätet" av Andreas Bander.
  Presentation (PDF): "Dagvatten och Skyfall" av Lena Höglund.

  Räddningstjänsten

  Räddningstjänsten beskriver hur de möter upp i sitt uppdrag att praktiskt agera för kommunen när det gäller översvämningar och relaterade frågor.

  David Hultman hade ingen förberedd presentation som vi kan göra PDF av, utan kompletterade muntligt vad kommunens och SEVABs presentationer betyder i praktiken, när det bokstavligen brinner i knutarna. Och det gjorde han så bra att mötesdeltagarna kom på nya frågor hela tiden..., tills vi fick sittsmak och måste bryta för kvällen. 😉

  Väldigt kortfattat ska Räddningstjänsten rädda människoliv, egendom och miljö; i den ordningen. Responstiden är 90 sekunder för brandmän på station, och 8 minuter för brandmän i beredskap.

  Frågestund

  Det övergripande syftet med villaägarkvällen är att du ska få chansen att ställa frågor till kommunen, SEVAB/ESEM och Räddningstjänsten om just dina funderingar kring vattenfrågor.

  Förtäring

  Eftersom träffen är på restaurang Father’s House finns möjlighet att äta god mat medan du diskuterar med övriga träffdeltagare. Restaurangen öppnar inte köket, men de erbjuder matlådor från lunchen (mikrovågsugn finns). Och kaffemaskinen gör gott kaffe.

  Om du vill försäkra dig om en matlåda så ska du definitivt föranmäla dig till info@VillaStrangnas.se, och ange vad du vill ha från lunchmenyn 25/10 på https://fathers.se/fathers/. (Veckomenyn uppdateras måndag fm.)

  Föranmälan

  Du kan naturligtvis komma oanmäld, men du underlättar vår planering och ommöblering av lokalen om du föranmäler dig till info@VillaStrangnas.se senast tisdag 24/10 kl 18:00.

  Ett stort tack till Anders, David, Lena och Andreas som ställde upp denna kväll för att informera oss villaägare. Det var mycket uppskattat.
  Kontaktuppgifter
  Kommunen: Anders Jonsson
  Räddningstjänsten: David Hultman
  SEVAB: Lena Höglund
  Andreas Bander
   
 • Diskussion inför KF 2023-10-23

  Lennart Olsson
  Tisdag 2023-10-17
  av Lennart Olsson
  Blogg: Kommunen
  Tid: onsdag 18/10, kl 18:00
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Måndagen den 23:e oktober är det kommunfullmäktige. Låt oss gå igenom kommunens digitala anslagstavla och göra notiser längs vägen.

  Kungörelser

  Nytt vattenskyddsområde för Södra Mälaren — möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

  Länsstyrelserna i Stockholms län och Södermanlands län har upprättat ett förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Södra Mälaren.

  Syftet med det nya vattenskyddsområdet och föreskrifterna är att ge ett långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen i området. Skyddsföreskrifterna beskriver hur marken får användas, och hur olika ämnen får hanteras.

  Du som bor eller är verksam inom det föreslagna vattenskyddsområdet har möjlighet att lämna eventuella synpunkter innan den 23:e november.

  Förslag till beslut, karta på vattenskyddsområdet och information om hur du yttrar dig finns på Länsstyrelsens webbplats: Förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde för Södra Mälaren.

  Underrättelse om publicerade handlingar inför antagande av detaljplan för Gorsinge 1:20 m fl “Biskopskvarn”, Strängnäs

  Detaljplanen för Gorsinge 1:20 m fl “Biskopskvarn” är antagen och finns tillsammans med övriga handlingar på https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestammelser/gallande-detaljplaner/detaljplaner-som-antagits-under-2023-och-som-nu-ar-gallande/gorsinge-120-med-flera-biskopskvarn

  Syftet är att ändra del av gällande detaljplan 0486-p05/2, Gorsinge 1:20 mf.l., ”Biskopskvarn”, användningen för området ändras inte. Ändringen möjliggör för en annan vägsträcka än den gällande detaljplanen 0486-p05/2, en mindre panncentral, ökad byggrätt samt byggnadshöjd, och att en skyltbestämmelse ändras.

  Teknik- och fritidsnämnden

  Sporthallen, Larslunda

  Sporthallen ska enligt upphandlingen vara slutförd och överlämnad den 2:e juni 2025.

  Översyn centrumparkering

  Enligt styrande dokument ska kommunen uppmuntra till och främja utvecklingen för gång och cykel, ha tillgängliga och ändamålsenliga parkeringsplatser samt ha en levande stadskärna och landsbygd.

  Nu startar en parkeringsutredning/inventering för Strängnäs och Mariefred. I den ingår dialog med handlare, fastighetsägare och boende.

  Riktlinjer för kommunala badplatser

  Det finns 19 kommunala badplatser. Man ser över riktlinjer för drift och arbetar fram ett förslag för att öka tillgänglighet, information och avgränsningar. Målbilden är att öka tydligheten, nya avtal, ett större innehåll och bättre badplatser.

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  Vägledning - Översiktsplanens utvecklingsstrategi, komplettera med grön infrastruktur

  I samband med hållbarhetsbedömning synliggjordes att översiktsplanen behövde stärkas inom området grön infrastruktur och naturvärden på kommunal nivå. Kommunen kartlägger därför grön infrastruktur, vilket inom kort kommer att resultera i strategiska kartor över grön infrastruktur och spridningssamband inom kommunen.

  Vägledning - Detaljplan för Gula industrihuset (Stallarholmen)

  Det kommer att byggas 35 till 75 bostäder i fastigheten. Behovet av parkeringsplatser beräknas till 89 platser. Antalet parkeringsplatser är i dagsläget 93. Uteplatsen är 305 kvm.

  Arbetsutskottet vill behålla gula industrihusområdet som en allmän plats nära vattnet. Området kan behöva etableras som ett centrum för att inte riskera att området privatiseras. Området är en välbesökt plats där allmänheten möts för att umgås, vilket är ett ytterligare hinder för privatisering av området.

  Information - Detaljplan för Läggesta stationsområde

  Detaljplanen för Läggesta stationsområde syftar till att möjliggöra en plats för service, handel, kontor, resecentrum och drivmedelsstation. Planen kommer också att innehålla infartsparkering och parkeringshus för nämnda verksamheter.

  Utredningar som dagvattenutredning, trafikutredning, artinventering, bullerutredning, geoteknisk utredning, riskutredning och naturvärdesinventering har utförts.

  Nu kommer förvaltningen att ta fram ett uppdaterat förslag med hänsyn till nya förutsättningar utifrån utredningar och inkomna synpunkter.

  Valda punkter från kommunfullmäktiges agenda

  E-förslag om utbyggnad av Lottenlunds lekplats i Slottsparken, Mariefred

  Lottenlunds lekplats i Slottsparken matchar inte den inflyttning av barn som skett i Mariefred de senaste åren. Den har också ett bra läge för sommarbesökare, och borde därmed erbjuda större yta för att öppna upp för lek i alla åldrar. Idag är lekplatsen en ganska liten och tråkig lekpark. Det finns gott om utrymme för utbyggnad och förbättring att skapa en större lekplats med möjligheter för lek, och bli en samlingsplats för både Mariefredsbor och besökare.

  E-förslag avseende exploatering av Strängnäs 2:59 och Strängnäs 2:60 (Sidöparken)

  Förslagsställarna vill att kommunen omprövar (dvs inte genomför) exploatering av naturområdena Strängnäs 2:59 och Strängnäs 2:60.

   
 • Öppet styrelsemöte 2023-10-11

  Lennart Olsson
  Tisdag 2023-10-10
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 11/10, kl 18:00
  Plats: Restaurang Father's House
  Adress: Annebergsvägen 2, Strängnäs

  Agenda

  §1. Förbundet

  • Regionmöte i Söderköping, fredag 17/11 till lördag 18/11.
   • Lennart och Kenneth åker
  • Länsträff Sörmland, tisdag 31/10.
   • Förbundets regionsamordnare Lennart Svensson är inbjuden
   • Gästande föreningar: Nykvarn, Eskilstuna, Nyköping/Oxelösund samt Västra Sörmland (Katrineholm/Vingåker).
    • Agenda godkändes
     • Information från Lennart Svensson
     • Regionmötet 17-18/11
     • Strängnäs-greppet: kvartalsvykort + veckoträffar + digital community
     • Övriga frågor
  • Förbundet sponsrar fri entré till Hem & Villamässan i Älvsjö 13-15/10
   • Seminarie 1: Energi/ uppvärmning - lördag 14 oktober 11:00
   • Seminarie 2: Anlita hantverkare - söndag 15 oktober 11:00
   • Behöver föreningen puffa extra, eller räcker det med förbundets epost? Lennart skickar en mailpåminnelse till medlemmarna. FIXAT
  • Tvångsrenovering hotar på sikt
   • 46% av landets bostäder måste renoveras till energiklass D senast 2033. Beräknad kostnad ca 550 000 kr för ett hus på 100 kvm i energiklass G. (tilläggsisolera vind, väggar; byta fönster och ventilation)
   • 2050 ska alla bostäder uppnå energiklass A.
   • Hur kan/orkar föreningen hantera frågan? Vi tar upp frågan med Lennart Svensson på länsträffen 31/10

  §2. Föreningen

  • Kassarapport Kassa: 12 558 kr, Sparkonto: 170 000 kr. Beslut: Flytta 20 000 kr från sparkonto till kassa. Dyrt nummer 0152 - 181 50, som nästan aldrig används. Kassören kollar vad Telia kan erbjuda för billigare alternativ.
  • Status släpkärror Beslut: Däck lagras på däckhotell denna vinter. Sven-Ove frågar om Mogge i Åker kan ta hand om däck till våren.
  • Sammanfattning av temakväll “Solberga Blommor”. Mycket uppskattad av såväl medlemmar som företaget. Ca 30 närvarande.
   • Idé: Hålla årsmöte på Solberga Blommor i mars 2024? God idé
  • Förberedelser inför temakväll 25/10 “Vatten”
   • Måste få fram storbilds-TV för presentationer Lennart hjälper Herman välja TV
   • Få tag i jurist som kan kommentera vatten-frågor Beslut: Kenneth och Sven-Ove blir värdar för temakvällen. De kontaktar deltagare från SEVAB och kommunen och guidar dem före och under kvällen.Lennart skulle maila Kenneth kontaktuppgifter. FIXAT
  • Beslut om att godkänna brodyrmärken för värmeapplicering? Beslut: Beställ!
  • Lennart förevisar nya funktioner på VillaSträngnäs.se Lennart visade ett utkast av företagsregistret, som är under utveckling och förhoppningsvis kan lanseras i en första version före november. Torgny saknade direktlänkar till hemsidor för förbundet och kommunen. Lennart fixar. FIXAT
  • Diskussion kring idé “skattjakt” Idén får mogna…
  • Diskussion kring utkast vykort/verksamhetskalender VINTER Vi ställer vykortet på högkant för att öka textstorleken på verksamhetskalendern. Från och med november slår vi ihop öppna styrelsemöten med diskussion inför KF. Det frigör en onsdagskväll i månaden för t ex företagsevent.
  • Diskussion kring möjliga samarbeten Idéerna får mogna…
   • Hyresgästerna?
   • Trädgårdsföreningen?
   • Aktiespararna?

  §3. Kommunen

  • Är det någon kommunfråga vi borde hålla ögonen extra på? Kommunfullmäktige publicerar sin agenda senare i veckan. Det fanns inget att diskutera nu.
   
 • Medlemsevent hos Solberga Blommor onsdag 4/10

  Lennart Olsson
  Lördag 2023-09-30
  av Lennart Olsson
  Tid: onsdag 4/10, kl 18:00
  Plats: Solberga Blommor
  Adress: Kilenlundavägen 8, Strängnäs
  Den här kvällen kan du spara tusenlappar!

  Vi besöker trädgårdsbutiken Solberga Blommor i Strängnäs. Du som besöker butiken denna kväll får följande unika erbjudanden:

  1. En värdecheck som ger dig 50% rabatt på allt i trädgården (utomhus). Gäller till 12/10, då butiken stänger för säsongen.

  2. 70% på alla krukväxter (inne butiken). Gäller endast denna kväll 4/10.

  3. 50% på alla lökar (inne i butiken). Gäller endast denna kväll 4/10.

  Program för kvällen

  • Föredrag om företaget (max 20 min)
   • Historik
   • Nuläge, utbud och fokus
   • Vision 2024
  • Guidad tur runt butiken (max 20 min)
   • Butiken bjuder på kaffe och kaka
  • Föredrag om trädgårdsarkitektur (max 20 min)
  • Shopping med unik villaägarrabatt:
   • 70% på alla krukväxter (inne butiken). Gäller endast denna kväll 4/10.
   • 50% på alla lökar (inne i butiken). Gäller endast denna kväll 4/10.

  Alla deltagare får en värdecheck som ger rätt till 50% rabatt på allt i trädgården (utomhus) till 12/10, då butiken stänger för säsongen. Med värdekupongen och lite planering kan du spara tusenlappar!


  Bert och Anna Carreman

  Bert och Anna Carreman bland utbudet av rosenbuskar.

  Bakgrund

  Solberga Blommor har varit handelsträdgård sedan 1940-talet och är idag en av Sörmlands mest välsorterade trädgårdsbutiker. Ägare till Solberga Blommor är Anna och Bert Carreman.

  Tillsammans med flera andra privatägda handelsträdgårdar deltar vi i ett samarbete inom organisationen Sveriges Trädgårdsmästare.

  2016 flyttade vi från Solberga Handelsplats till egna växthus på Kilenlundavägen 8.

  Kompetens

  Anna är utbildad trädgårdsarkitekt med 20 års erfarenhet. Personalen i plantskolan är utbildade trädgårdsmästare eller florister. Vi ger dig goda råd i samband med dina inköp och förser dig med allt du behöver för att lyckas med din trädgård.

  Vi ger dig gärna planteringsförslag. Om du har specifika önskemål är det bra om du tar foton eller gör en skiss över din trädgårdsidé.

  Egen odling

  Vi har egen odling av bärbuskar, jordgubbar, rabarber samt vissa andra arter. Det innebär att vi kan erbjuda ett brett sortiment av delvis ovanliga sorter. Närodlat ger dessutom hög kvalité och fördelaktiga priser.

  Sortiment

  Vår målsättning är att erbjuda ett sortiment som är bredare än normalt i branschen. Framförallt har vi träd av större storlekar i lager, men även ett ovanligt brett sortiment av buskar, rosor, fruktträd och perenner.

  Dessutom kan vi tack vare goda kontakter med odlare i Sverige och Europa ta emot beställningar på udda växter.

  Varm välkommen till oss på Solberga Blommor onsdag 4/10, kl 18:00!

  Anna och Bert